Facebook Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς Υoutube Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς Τwitter Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς Google+ Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς

εγκύκλιος υπ' αριθμ. 288

Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ
διά της χάριτος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας
προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της καθ’ Ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Η εορτή, αδελφοί μου, της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπως μας την παρουσιάζουν τα κείμενα των Ιερών Συναξαριστών, επιτελείται σε ανάμνηση της οπτασίας που είδε ο Όσιος Ανδρέας ο διά Χριστόν σαλός την ώρα που ετελείτο Αγρυπνία στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη:
«Αφοσιωμένος ο Άγιος στην προσευχή, ύψωσε τα μάτια του προς τον ουρανό και είδε την Υπεραγία Θεοτόκο να στέκεται..

εγκύκλιος υπ' αριθμ. 286

Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ
διά της χάριτος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού
Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας
προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της καθ' Ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Σε μια ομιλία του στη μεγάλη εορτή του Αγίου Πάσχα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, παρουσιάζει όχι μόνο τη θεολογική πλευρά της μεγάλης αυτής εορτής, αλλά προχωρεί και σε προσωπικές υποδείξεις προκειμένου να θεραπεύσει τις ψυχές των ανθρώπων από την παρουσία της αμαρτίας, προσφέροντας το ισχυρότατο φάρμακο που είναι ο ίδιος ο Χριστός.
Έτσι τονίζει τα εξής χαρακτηριστικά : «Αλλ’εγκανίζεσθε, και τον παλαιόν άνθρωπον απορρίψαντες, εν καινότητι ζωής πολιτεύεσθαι» δηλαδή, ζούμε τα προσωπικά μας εγκαίνια, όταν απορρίψουμε τον παλαιό άνθρωπο και αποβάλλουμε τις αμαρτίες μας και δεχθούμε και βιώσουμε το νέο άνθρωπο που παιδαγωγεί τον εαυτό του και εγκρατεύεται από τα πάθη της ψυχής και του σώματος.

εγκύκλιος υπ' αριθμ. 285

Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ
διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας
πρός τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Μέσα στή λειτουργική μας παράδοση, ἀδελφοί μου, πού κατέχει μία ξεχωριστή θέση στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί ἡ ὁποία εἶναι ζωογόνος καί ζωηφόρος, γιορτάζουμε σήμερα τήν πάνσεπτο Κοίμηση καί τήν εἰς οὐρανούς μετάσταση τῆς Θεομήτορος.
Ἀτενίζουμε καί ἐμεῖς, μαζί μέ τούς Ἀποστόλους, τούς Προφῆτες καί τούς Δικαίους, μαζί μέ ὁλόκληρη τή θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τῶν οὐρανῶν, τήν πάνσεπτη μορφή της, πού ἔγινε ἡ φαεινή λυχνία τοῦ ἀύλου πυρός, τό θυμιατήριο τοῦ θείου ἄνθρακος, ἡ στάμνος, ἡ ράβδος καί ἡ θεόγραφος πλάκα, ἡ κιβωτός ἡ ἁγία καί ἡ τράπεζα τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς, ὅπως ψάλλει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

Μέσα στόν πνευματικό πλοῦτο πού διαθέτει, ἀδελφοί μου συνεορταστές, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καί στόν ἀνθοφοροῦντα λειμῶνα τῆς προσευχῆς, γιορτάζουμε καί πάλι τό γεγονός τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.
Μᾶς τό ὑπενθυμίζει, αἰῶνες τώρα κάθε Κυριακή στό.. 

«Οὐκ ἔχω γλῶτταν ἀξίως εἰπεῖν τά λίαν μεγάλα. Ἰσχνόφωνος γάρ καί βραδύγλωσσος, καί οὐκ εὔλαλος ὑπάρχω, ἵν’ οὕτως εἴπω, περί τῆς μεγαλωνύμου καί ὁσίας καί ἀπειρογάμου καί Θεοτόκου Μαρίας, μητρός τοῦ Κυρίου...».
«Δέν ἔχω γλῶσσα πού νά μπορεῖ νά ἐκφράσει ἐπάξια τά πολύ σπουδαῖα καί μεγάλα. Διότι εἶμαι ἰσχνόφωνος καί βραδύγλωσσος καί δέν εἶμαι εὔγλωττος γιά νά μιλήσω καθώς πρέπει γιά τή μεγαλώνυμη, τήν ὁσία, αὐτήν πού δέν εἶχε πείρα γάμου, τή Θεοτόκο Μαρία, τή Μητέρα τοῦ Κυρίου...».

Μᾶς μυσταγωγεῖ καί πάλι, ἀδελφοί μου, σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, τήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Μᾶς ἀνοίγει διάπλατα τήν Ὡραία Πύλη γιά νά μᾶς κάνει θεατές τοῦ μυστηρίου τῆς φανερώσεως τῆς Ἁγίας Τριάδος στά νερά τοῦ Ἰορδάνου:
ὁ Υἱός βαπτίζεται,
ὁ Πατήρ φανερώνει τήν υἱότητα τοῦ βαπτιζομένου Υἱοῦ,
καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον «ἐν εἴδει περιστερᾶς βεβαιώνει τοῦ λόγου τό ἀσφαλές».
Δέν εἶναι ἁπλῶς αὐτή ἡ σημερινή ἑορτή, ὅπως καί οἱ ἄλλες πού πέρασαν, μία ἁπλή ἀνάμνηση ἑνός ἱστορικοῦ γεγονότος ἤ ἀναπαράσταση κάποιας ἐπίγειας στιγμῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά βίωση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Ἐπιφανείας μέσα στήν καρδιά μας.

Ἡ ἀγαθότητα τοῦ φιλανθρώπου Κυρίου μας, μᾶς ἀξιώνει καί πάλι νά ἀντικρύσουμε, σήμερα, καί μάλιστα μέσα στό ἄπλετο φῶς τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τήν εἴσοδο τῆς καινούργιας χρονιᾶς.
Ὁ παλαιός χρόνος, τό 2011, παρέδωσε τήν σκυτάλη στό 2012 καί συνειδητοποιοῦμε ὅλοι μας τήν καινούργια παράταση πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Ξεκινήσαμε τήν νέα χρονιά μέ ἐλπίδες πολλές. Περιμένουμε κάτι τό ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό τόν προηγούμενο, ἀφοῦ καί δυσκολίες ἀντιμετωπίσαμε καί προβλήματα πολλά ὑψώθηκαν μπροστά μας σάν πελώρια κύματα ἕτοιμα νά μᾶς καταποντίσουν, καί οἰκογενειακές ταραχές καί ἐπαγγελματικές ἀποτυχίες, ἀκόμη καί ἀπουσίες προσφιλῶν μας προσώπων.
Ἀνταλλάσσουμε, ἀκόμη, καί εὐχές γιά τόν καινούργιο χρόνο, προκειμένου νά εἶναι καλύτερος καί εὐνοϊκότερος γιά τήν ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη. Ξεχνᾶμε, ὅμως, μία βασική ἀλήθεια: Ὅσο εἰλικρινεῖς καί θερμές κι ἄν εἶναι αὐτές οἱ εὐχές πού προσφέρουμε σήμερα (καί πολύ καλά κάνουμε), ἄλλος εἶναι ὁ ρυθμιστής τοῦ χρόνου:
Ἐκεῖνος, πού δημιούργησε τόν οὐρανό καί τήν γῆ. Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔφερε στήν ὕπαρξη καί πού εἶναι ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός· ὄχι μία ἀπρόσωπη δύναμη, ἀλλά ἡ Ἁγία Τριάδα, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ Θεός ὁρίζει τόν χρόνο τῆς ζωῆς τοῦ κάθε δημιουργήματός Του.

Ἡ ἄπειρος ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μοῦ ἐπιτρέπει καί πάλι, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, μέσα στήν κιβωτό τῆς σωτηρίας, πού εἶναι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, παρά τό βαρύ κλῖμα πού ἐπικρατεῖ γύρω μας, νά γιορτάσουμε «θεοπρεπῶς» τήν μητρόπολη πασῶν τῶν ἑορτῶν, πού εἶναι ἡ κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Γιορτάζει μαζί μας ὁ Οὐρανός, ἀφοῦ ὁ Χριστός «κλίνας οὐρανούς κατέρχεται κομίζων πολιτείαν ἀγγελικήν καί τούς ἀνθρώπους οὖν ἀγγέλους ποιεῖ καί τήν γῆν οὐρανόν κατασκευάζει» κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
Γιορτάζουν οἱ Δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ χορός τῶν Προφητῶν καί τῶν Προφητίδων, πού προκατήγγειλαν τήν ἄσπορο σύλληψη τοῦ Ἐμμανουήλ στά πανάχραντα σπλάχνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γιά νά καταλύσει τόν πόλεμο τῆς ἁμαρτίας καί νά ἀνακαινίσει τήν πεσούσα εἰκόνα τοῦ Ἀδάμ καί νά τόν ἐπαναφέρει στό πρωτόκτιστο κάλλος, στήν ἀρχαία μακαριότητα καί νά συνάψει «τῷ Πλάστῃ τό ποίημα».

Σελίδα 26 από 26
Τρίτη
28
Ιανουαρίου
2020
Ανατ.: 07.51
Δύση: 17.44
Σελήνη
2 ημερών
Εφραίμ του Σύρου, Παλλαδίου οσίου, Ιακώβου οσίου, Χάριτος μάρτυρος

Αρχείο άρθρων

« Ιανουάριος 2020 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Ραδιοφωνικός σταθμός

Περιοδικό Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οπτικοακουστικό Υλικό

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλατεία Παύλου Μελά 1, Καστοριά
Τ.Κ. 52100
Τηλ. : 24670 - 22334
Fax : 24670 - 27142
Email : info@imkastorias.gr