Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παρακλητικός κανόνας

 

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΣΙΑΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΝ ΜΗΤΕΡΑ ΗΜΩΝ ΣΟΦΙΑΝ
ΤΗΣ ΑΡΤΙ ΕΝ ΤΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΑΣΑΝ

 

Παρακλητικός Κανόνας Αγίας Σοφίας

Μπορείτε να κατεβάσετε τον παρακλητικό κανόνα, πατώντας στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: