Νυμφίος


Νύμφη

Επιλέξτε σε ποιες ενορίες ανήκουν οι μελλόνυμφοι
Από την ενορία που θα τελεσθεί το μυστήριο Από την ενορία που θα τελεσθεί το μυστήριο
Από άλλη ενορία της Μητροπόλεώς μας Από άλλη ενορία της Μητροπόλεώς μας
Από ενορία άλλης Μητροπόλεως Από ενορία άλλης Μητροπόλεως
Επιπλέον επιλογές
Έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος μεταξύ των μελλονύμφων.
Βαθμός Γάμου
Βαθμός Γάμου
Θρήσκευμα
Θρήσκευμα
Αλλοδαπός Αλλοδαπή
Ανήλικος Ανήλικη


Πρέπει να επιλέξετε σε ποια ενορία ανήκουν οι μελλόνυμφοι *

* Η ενορία που ανήκει ο κάθε μελλόνυμφος προσδιορίζεται από την τελευταία μόνιμη κατοικία.
Εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 3 έτη διαμονής στην τελευταία κατοικία,
λαμβάνεται υπ' όψιν η η προηγούμενη μόνιμη κατοικία.