Live radio
Ο Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος στην Ναύπακτο για εορτή των Αγίων Επισκόπων της Ναυπάκτου που συμμετείχαν σε Οικουμενικές Συνόδους

Μέ λαμπρότητα τίμησε γιά πρώτη φορά ἡ ἱστορική Ἱερά Μητρόπολις Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου τούς Ἁγίους Πατέρες καί Ἐπισκόπους της, Μαρτύριο, Καλλικράτη, Εἰρηναῖο καί Ἀντώνιο, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στίς Μεγάλες καί Οἰκουμενικές Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας καί ὑπέγραψαν τά Πρακτικά τους.

Ἡ Σύναξη τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων τῆς Ναυπάκτου ἑορτάσθηκε γιά πρώτη φορά, μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου καί μέ ἀκολουθία πού συνέταξε ὁ κ. Γεώργιος Γαλανόπουλος καί ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 15 Ἰουλίου 2023, τελέσθηκε Μέγας πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου καί συγχοροστατούντων τῶν Μητροπολιτῶν Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου καί τοῦ Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου

Προλογίζοντας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος εἶπε ὅτι ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου προσφέρεται γιά νά ἑορτασθοῦν οἱ Ἅγιοι Ἐπίσκοποι τῆς Ναυπάκτου πού συμμετεῖχαν σέ Οἰκουμενικές Συνόδους, καί σέ ἄλλες Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ Μαρτύριος στήν Σύνοδο τῆς Σαρδικῆς (σημερινῆς Σόφιας τῆς Βουλγαρίας) τό 342-343, ὁ Καλλικράτης στήν Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τό 431, ὁ Εἰρηναῖος στήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τό 451, ὁ Ἀντώνιος στήν Σύνοδο ἐπί Μεγάλου Φωτίου, τό 879-880, πού καλεῖται Η΄ Οἰκουμενική Σύνοδος, καί ὁ ἅγιος Δαμασκηνός ὁ Στουδίτης τοῦ 16ου αἰώνα.

Οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι ἔχουν μεγάλη ἀξία στήν Ἐκκλησία, διότι σέ αὐτές συμμετεῖχαν Ἅγιοι Ἐπίσκοποι καί ὀρθοτόμησαν τόν λόγο τῆς ἀληθείας, γιά μεγάλα θεολογικά καί ἐκκλησιαστικά ζητήματα. Ἦταν, ὄντως, θεούμενοι.

Εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Ἰταλίας κ. Πολύκαρπο, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τήν Ναύπακτο, εἶναι Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί πολύ ἀγαπητός, καί τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό καί ἐκήρυξε κατάλληλα.

Εἶπε, ἐπίσης, ὅτι θεωροῦμε τόν Καστορίας Καλλίνικο δικό μας Κληρικό, Ναυπάκτιο, διότι ἐδῶ μεγάλωσε ἐκκλησιαστικά, χειροτονήθηκε Διάκονος, Πρεσβύτερος καί ἐδῶ ἐργάσθηκε μέ ζῆλο σέ ὅλους τούς τομεῖς, στήν διοίκηση ὡς Πρωτοσύγκελλος, στήν θεία Λειτουργία καί τό κήρυγμα ὡς Ἱεροκῆρυξ, στά Κατηχητικά, στίς Κατασκηνώσεις, στά Σχολεῖα καί σέ ὅλο τό φιλανθρωπικό ἔργο. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας γιά ὅλο τό ἔργο καί τήν προσφορά του.

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος στό κήρυγμα του κατ’ ἀρχήν εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχη τῆς Ναυπάκτου γιά τήν πρόσκληση νά συμμετάσχη στήν σημαντικότατη αὐτή πρώτη ἑορτή τῶν Ἁγίων Μητροπολιτῶν τῆς Ναυπάκτου.

Στήν συνέχεια ἀναφέρθηκε στήν σημασία τοῦ ἔργου τῶν Ἁγίων Μητροπολιτῶν τῆς Ναυπάκτου, ἀναλύοντας τούς ὅρους δόγμα καί μυστήριο, σύμφωνα μέ τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη καί τήν “Ἐμπειρική Δογματική”.

Δόγμα εἶναι ἡ ἔκφραση τοῦ μυστηρίου, ἤτοι τῆς ἐμπειρίας τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες. Ἀφοῦ διατυπωθῆ ἡ ἐμπειρία ὡς δόγμα, μέ συμφωνία τῶν Πατέρων στίς Συνόδους, ἔπειτα τό δόγμα γίνεται ὁδηγός γιά τούς πιστούς νά φθάσουν καί ἐκεῖνοι στήν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ, διά τῆς θεώσεως.

Οἱ Ἅγιοι Μητροπολίτες τῆς Ναυπάκτου, Μαρτύριος, Καλλικράτης, Εἰρηναῖος καί Ἀντώνιος, ὑπερασπίσθηκαν τό δόγμα, ἔχοντας καί οἱ ἴδιοι κοινή πείρα μέ τούς ἄλλους Πατέρες τῶν Συνόδων στίς ὁποῖες ἔλαβαν μέρος. Ὑπερασπίσθηκαν, δηλαδή, τήν ἀλήθεια, τήν ζωή, τήν ἀθανασία, τήν ἀγάπη, τήν γνώση τοῦ Θεοῦ. Καί μέ τήν ποιμαντική τους καθοδήγησαν τόν λαό πρός τήν μέθεξη τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό τό ἔργο γίνεται καί σήμερα, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, μέ τήν θεολογία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, ὁ ὁποῖος ὑπερασπίζεται τά δόγματα τῶν Συνόδων, τιμᾶ τούς Πατέρες καί διδάσκει ὄχι μόνο τό Ποίμνιό του, ἀλλά καί τούς ἀναγνῶστες καί ἀκροατές τοῦ λόγου του νά ἀγαποῦν τά δόγματα καί τούς Πατέρες καί νά ὁδηγοῦνται στήν γνώση τοῦ Θεοῦ.

Τόν λόγο του αὐτόν ὁ ὁμιλητής τόν σχηματοποίησε χρησιμοποιώντας τήν εἰκόνα τῆς Καστροπολιτείας τῆς Ναυπάκτου, μέ τό Κάστρο (τήρηση τῆς παράδοσης) καί τό Λιμάνι της (ἐπικοινωνία καί διδασκαλία).

***

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀναστασίμου Ὄρθρου καί ἡ θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καί συλλειτουργούντων τῶν Μητροπολιτῶν Ἰταλίας κ. Πολυκάρπου, Καστορίας κ. Καλλινίκου καί Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου.
Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος. Ἐπήνεσε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο γιά τό ἔργο του μέσα στήν Ἐκκλησία καί τόν εὐχαρίστησε γιά τήν πρόσκληση στήν πρώτη αὐτή ἑορτή τῶν Ναυπακτίων Μητροπολιτῶν.

Στήν συνέχεια ἀνέφερε τήν μεγάλη ἀξία τῆς σημερινῆς διπλῆς ἑορτῆς, τῶν Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀλλά καί τῆς τοπικῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ναυπάκτου, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν σέ Οἰκουμενικές καί μεγάλες Συνόδους. Παρέθεσε ἐν συντομίᾳ τήν ἱστορία τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῆς ἐπικυρώσεως τῶν Πρακτικῶν της ἀπό τήν ἁγία Μεγαλομάρτυρα Εὐφημία.

Ἀνέλυσε ἀποσπάσματα ἀπό τά Πρακτικά τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ὡς «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατράσι», εἶπε, ὁμολογοῦμε τόν Χριστό «τέλειον Θεόν καί τέλειον ἄνθρωπον». Ἀναφέρθηκε, ἀκόμη, στήν διαφορά τῶν Πατέρων μέ τούς αἱρετικούς, ἡ ὁποία ἐντοπίζεται στό ὅτι οἱ μέν βιώνουν βαθιά καί ἐμπειρικά τήν ἀλήθεια, ἐνῶ οἱ δεύτεροι φιλοσοφοῦν καί προσπαθοῦν νά ἐξηγήσουν τά ἄρρητα καί ὑπέρλογα μυστήρια τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀνθρώπινη καί πεπερασμένη λογική.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ θεματοφύλακας τῆς ἀνοθεύτου πίστεως καί παραδόσεως καί, ὅπως λέγει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «καί ἐάν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλατ. α΄, 8)

Ἔκλεισε τόν λόγο του μέ τίς φράσεις ἀπό τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας: «Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τό ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστός ὡς ἐβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν ἡμῶν. Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τήν Οἰκουμένην ἐστήριξεν. Ἐπί τούτοις τούς τῆς εὐσεβείας Κήρυκας ἀδελφικῶς τε καί πατροποθήτως εἰς δόξαν καί τιμήν τῆς εὐσεβείας, ὑπέρ ἧς ἠγωνίσαντο, ἀνευφημοῦμεν καί λέγομεν• Τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας προμάχων εὐσεβῶν Βασιλέων, ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Διδασκάλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν», προσθέτοντας «καί τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων τῆς Ναυπάκτου, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν σέ Οἰκουμενικές Συνόδους, Μαρτυρίου, Καλλικράτους, Εἰρηναίου, Ἀντωνίου καί τοῦ Ναυπάκτου Δαμασκηνοῦ τοῦ Στουδίτου, αἰωνία ἡ μνήμη. Ἀμήν».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, προσφωνώντας τούς Μητροπολίτας πού συμμετεῖχαν στήν θεία Λειτουργία, τόν Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, τόν Μητροπολίτη Ἰταλίας κ. Πολύκαρπο, Ἱεράρχη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί τόν Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο, εἶπε ὅτι τιμῶνται οἱ Ἐπίσκοποι Ναυπάκτου, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν σέ Οἰκουμενικές Συνόδους πού ἀσχολήθηκαν μέ σοβαρά θεολογικά θέματα.

Μεταξύ τῶν θεμάτων αὐτῶν εἶναι ἡ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, οἱ δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, θεία καί ἀνθρωπίνη, ὁ Τριαδικός Θεός. Τόνισε ὅτι πρέπει νά παραμείνουμε πιστοί στούς Ὅρους καί τούς Κανόνας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Στήν συνέχεια τόνισε τόν πνευματικό σύνδεσμο πού ἔχει μέ τούς τρεῖς Ἱεράρχες, ἰδιαιτέρως ὑπογράμμισε τήν ἀγαστή συνεργασία καί ἑνότητα πού ἔχει μέ τόν Μητροπολίτη Πατρῶν, ὁ ὁποῖος εἶναι φιλόθεος, φιλάγιος καί εὐγενής, καί ὅλα αὐτά τά χρόνια ἔχουν ἀρραγῆ ἑνότητα καί ἀγαστή συνεργασία. Εὐχαρίστησε τόν κ. Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο πού συνέγραψε τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία τῆς Ναυπάκτου καί τόν κ. Γεώργιο Γαλανόπουλο, ὑμνογράφο, πού συνέταξε τήν ἱερά ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων καί Μητροπολιτῶν τῆς Ναυπάκτου.

Στήν θεία Λειτουργία παραβρέθηκε ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας καί πολλοί πιστοί.

Τέλος, ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου δεξιώθηκε τούς Μητροπολίτες καί τούς πιστούς στήν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Δείτε φωτογραφίες από τον Εσπερινό 

Δείτε φωτογραφίες από την Θεία Λειτουργία 

Δείτε βίντεο από την Εορτή