Live radio
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν  Ω Σ Η

Το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας ενισχύουν τα Γραφεία Τελετών της περιοχής μας, από το κιτίο υπέρ του καθημερινού συσσιτίου που τοποθετούν στον χώρο των οικείων σε περίπτωση Εξοδίου Ακολουθίας.

Ο Οίκος Τελετών του κ. Φίλιππου Μπόραβου παρέδωσε στο Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο το ποσό των 581,57€, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των διαρκώς αυξανομένων αναγκών των ανθρώπων που προστρέχουν καθημερινά στη βοήθεια της Εκκλησίας.