Live radio
Αγία Σοφία πρέσβευε υπέρ ημών

Κείμενο του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας Αρχιμ. Αθανασίου Γιαννουσά

Εὐπρεπίζεται ἡ Καστοριά γιά νά ὑποδεχθεῖ
τόν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδοξίας,
τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο

Ἡ γραφική Καστοριά, ἡ ἀρχόντισσα τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, μέ τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό της, μέ τήν ζωντανή παράδοσή της καί τά μνημεῖα της, κυρίως ὅμως μέ τή χορεία τῶν Ἁγίων της, πού τήν σκεπάζουν προστατευτικά, ἐτοιμάζεται νά ὑποδεχθεῖ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, πού θά τῆς προσφέρει τήν Πράξη Ἁγιοκατατάξεως τῆς Ὁσίας Σοφίας τῆς Ποντίας.
Μέ τό καλό νά μᾶς ἔλθετε, Παναγιώτατε.

Κλῆρος καί λαός, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι Σᾶς ἀναμένουμε μέ ἀνοικτή τήν ἀγκαλιά μας.

Ἡ χελιδόνα ὅμως τοῦ Πόντου, τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες, κάνει πιό ζωντανή τήν παρουσία της καί μᾶς φανερώνει λύσεις, πού ἔχουν ὡς στόχο καί προοπτική τό μέλλον, τήν αἰωνιότητα.
Τό μήνυμα τῆς Ἁγίας εἶναι: «ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσί».(Παραπομπή)
Ἡ ἀνδρεία αὐτή γυναίκα, ἡ ἀσθενής αὐτή φύση, ἐξαγόρασε τόν καιρό τῆς παρούσης ζωῆς,
πρῶτον, μέ τήν ὑπομονή στίς θλίψεις καί στίς δοκιμασίες. Δέν καταβλήθηκε ἀπό αὐτές, ἀλλά τίς χρησιμοποίησε ὡς μέσο παιδείας τοῦ Θεοῦ. «Ὅν ἀγαπᾶ Κύριος παιδεύει, μαστιγεῖ δέ υἱόν ὅν παραδέχεται» (Παραπομπή).
Δεύτερον. Ἐξαγόρασε τόν καιρό μέ τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη της στό Θεό. Σύνθημά της ἡ προτροπή τῆς Ἐκκλησίας: «πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».
Τρίτον. Γιά νά ξεγελάσει τόν κόσμο καί νά ἀποφύγει τά τεχνάσματα τοῦ παμπονήρου, χρησιμοποίηση, ὡς μέσο, τή σαλότητα. Ἕνα συνεχές μαρτύριο πού τῆς χάρισε ὅμως καί τό ἀμάραντο στεφάνι τῆς νίκης, ὅπως αὐτό συνέβει στόν Ἅγιο Ἀνδρέα τόν διά Χριστό σαλό, ἀλλά καί πολλή παρρησία στό Θρόνο τοῦ Θεοῦ.
Τέταρτον, Ἐξαγόρασε τόν καιρό μέ τήν ὑψοποιό ταπείνωση, πού τῆς χάρισε ἄφθονη χάρη νά γνωρίζει τά μέλλοντα, νά διδάσκει τά συμφέροντα γιά τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, πού τήν πλησίαζαν καθημερινά.
Πέμπτον, Ἐξαγόρασε τόν καιρό μέ τήν ἄσκηση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, μέσα ἀπό τήν ὁποία ἔγινε ἐπίγειος ἄγγελος καί οὐράνιος ἄνθρωπος. Ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία καί ἡ προσευχή ἤταν τό καθημερινό μέλημά της καί ὁ κανόνας της.
Ἔκτον, μαζί μέ ὅλα αὐτά, χρησιμοποίησε καί τή σκάλα τῆς ἀγάπης, μέ τήν ὁποία ἀνέβηκε ἀνεμπόδιστα στόν οὐρανό, ὥστε νά πρεσβεύει γιά τή σωτηρία τοῦ καθενός μας.
Μήνυμά της: Δική σας εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Δικός σας ὁ Παράδεισος, ἡ χαρά καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἀγοράστε τα λοιπόν, γιά νά ζεῖτε αἰώνια.
Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε γιά τόν Πατριάρχη μας.
Ἁγία τοῦ Θεοῦ σκέπαζε τόν Ἐπίσκοπό μας, τόν Ἱερό μας Κλῆρο καί τό φιλόχριστο λαό μας.
Ἁγία τοῦ Θεοῦ σκέπαζε τό Μοναστῆρι σου, τή Γερόντισσα καί τήν Ἀδελφότητά της καί μαζί τήν Κλεισούρα καί ὅλη τήν περίοικο.
Ἁγία τοῦ Θεοῦ βοήθησε ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν ἀνάγκη, τούς ἀσθενεῖς, τούς δοκιμαζομένους καί ὅλους ἐκείνους πού προστρέχουν στή χάρη σου.
ΑΜΗΝ.