Live radio
Διακήρυξη Διαγωνισμού του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1. Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», που εδρεύει στην Καστοριά (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1) και τελεί υπό την διοίκηση και εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 686/28-01-2015 Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Καστοριάς, δυνάμει της οποίας συστάθηκαν οι απαραίτητες Επιτροπές, προκηρύσσει για λογαριασμό της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΠΗΣ», πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση προσφορών, προς ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου προς κάλυψη των αναγκών των καθημερινών γευμάτων της «Τράπεζας της Αγάπης». Κριτήριο για την κατακύρωση της προσφοράς θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφερόμενη τιμή σε συνδυασμό πάντοτε με την ποιότητα του προϊόντος.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του Ν. 2286/1995, των άρθρων 81-83 του Ν. 2362/95 και του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007, όπως ισχύουν, λαμβανομένου υπόψη την πλήρη δημοσιοποίηση των διαδικασιών διενέργειας της υπόψη προμήθειας, με τελικό στόχο την επίτευξη του μέγιστου οφέλους για το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα.
3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 25.000€ με το Φ.Π.Α., περιλαμβάνεται στον οικείο προϋπολογισμό του Ιδρύματος και βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος “Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Σίτισης”, σύμφωνα με την από 01-10-2014 Προγραμματική Σύμβαση, που σύναψε το Ίδρυμα και η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4. Οι προσφορές θα κατατίθεται από την Δευτέρα 09-02-2015 με καταληκτική ημερομηνία την 20-02-2015 καθημερινά και από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία της Ι.Μ. Καστοριάς. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12.00 μ.μ., οπότε και θα γίνει και η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών .
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες, όπως και την Διακήρυξη από τα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1 Καστοριά) από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 13.00 μ.μ., τηλ. 2467024506 ή στην ιστοσελίδα www.imkastorias.gr.

Για το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα:
«ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”»

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

«ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:
«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

Πλατεία Παύλου Μελά 1 Καστοριά, 02-02-2015
Τηλ.: 2467024506 Αριθ.πρωτ. 78 / 2015
Υπεύθυνος: π. Ελευθέριος Συτιλίδης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1.Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», που εδρεύει στην Καστοριά (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1) και τελεί υπό την διοίκηση και εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 686/28-01-2015 Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Καστοριάς, δυνάμει της οποίας συστάθηκαν οι απαραίτητες Επιτροπές, προκηρύσσει για λογαριασμό της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΠΗΣ», πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση προσφορών, προς ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τροφίμων προς κάλυψη των αναγκών των καθημερινών γευμάτων της «Τράπεζας της Αγάπης». Κριτήριο για την κατακύρωση της προσφοράς θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφερόμενη τιμή σε συνδυασμό πάντοτε με την ποιότητα του προϊόντος.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του Ν. 2286/1995, των άρθρων 81-83 του Ν. 2362/95 και του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007, όπως ισχύουν, λαμβανομένου υπόψη την πλήρη δημοσιοποίηση των διαδικασιών διενέργειας της υπόψη προμήθειας, με τελικό στόχο την επίτευξη του μέγιστου οφέλους για το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα.

3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 25.000€ με το Φ.Π.Α., περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος και βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος “Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Σίτισης”, σύμφωνα με την από 01-10-2014 Προγραμματική Σύμβαση, που σύναψε το Ίδρυμα και η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

4. Οι προσφορές θα κατατίθεται από την Δευτέρα 09-02-2015 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 20-02-2015 καθημερινά και από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία της Ι.Μ. Καστοριάς. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12.00 μ.μ., οπότε και θα γίνει και η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών .

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τους κατωτέρω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, των οποίων οι ποσότητες προμήθειας θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
— Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
— καθώς και Εταιρίες,
που ασχολούνται με την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έχουν την έδρα τους εντός της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, στην οποία να αναγράφονται:
— τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού (αριθμός πρωτοκόλλου και τίτλος διακήρυξης)
και θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι:
— αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
— η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση,
— οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν και θα παραμείνουν αμετάβλητες για ολόκληρο το χρονικό διάστημα, που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη,
— τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
— παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού
β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, στην οποία να δηλώνουν υπευθύνως ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
–δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού διαγωνισμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007),
— ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο Καστοριάς ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (περ. 4 εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π/Δ. 118/2007),
–ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή άλλων ανάλογων καταστάσεων ή διαδικασιών (περ. (2) του εδ.β΄ της παρ.2 του άρθρου 6 Π.Δ. 118/2007),
— ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης (άρθρο 8 του Π.Δ. 118/2007),
— ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα
— ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την μη συνδρομή στο πρόσωπό τους των λόγων αποκλεισμού, που ανωτέρω αναφέρονται σε περίπτωση που τους ζητηθεί μετά την αξιολόγηση των προσφορών.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό και όσον αφορά νομικά πρόσωπα από τους διαχειριστές σε περίπτωση Ε.Π.Ε., διαχειριστές και ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον/τους Διευθύνοντες Συμβούλους, στις περιπτώσεις Α.Ε., στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
— ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας και
— ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή και ότι δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.
δ) Δελτία Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, από τα οποία θα προκύπτει ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους για την υποβολή των φόρων προς το Κράτος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
ε) Νομιμοποιητικά Έγγραφα:
–Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και των τυχόν Τροποποιήσεων αυτού και έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τις τροποποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει στο Καταστατικό του. Σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ επιπλέον τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Επίσης σε περίπτωση Α.Ε., προσκομίζεται και επικυρωμένο Πρακτικό Δ.Σ. και το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού, από το οποίο προκύπτουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε άλλο όργανο εκπροσώπησης της Α.Ε.
–Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, προσκομίζει βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια φορολογική αρχή.
–Σε περίπτωση σύμπραξης, προσκομίζονται τα αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέλος της σύμπραξης.
στ) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υπογράφει ή και υποβάλλει την προσφορά ή και είναι παρών κατά την αποσφράγισή της, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του, που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.
ζ) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται πρακτικό Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ως και υποδεικνύεται, εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
Σημειώνεται ότι ο προμηθευτής, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει μετά την αξιολόγηση των προσφορών και εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδικήματα, που ανωτέρω αναφέρονται και δηλώνονται υπευθύνως με την κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986,
β)Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών Καστοριάς ότι δεν τελεί υπό πτώχευση.
γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.

ΆΡΘΡΟ 3ο
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1) Περιεχόμενο των Προσφορών.
α) Με ποινή να μη γίνουν δεκτές οι προσφορές, αυτές θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
β) Στην εμπρόσθια όψη του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

2) Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα τοποθετηθούν σε χωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνεται εντός του φακέλου της Προσφοράς, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

3) Οικονομική Προσφορά.
α) Επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία θα τοποθετηθούν σε χωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνεται εντός του φακέλου της Προσφοράς και θα έχει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, μόνο μία τιμή για κάθε προϊόν.
γ) Η τιμή της προσφοράς θα αναγράφεται μόνο στην συνημμένη Κατάσταση, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης – όχι σε άλλο έντυπο- και θα φέρει το όνομα του υποψηφίου ανάδοχου ή τον τίτλο του (σε περίπτωση εταιρίας), υπογραφή του προσφέροντος ή του νομικού αντιπροσώπου του νομικού προσώπου αντίστοιχα, σφραγίδα και ημερομηνία.
δ) Αν από την προσφορά δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ανά προϊόν, αυτή θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.
ε) Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής των τιμών προσφοράς απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
στ) Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν των συμβατικών τιμών.

4) Τεχνική Προσφορά.
Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, χωρίς τιμές, με την πλήρη εκτύπωσή τους τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα στοιχεία βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών και των Γενικών και Ειδικών Όρων της παρούσης διακήρυξης, τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά, καθώς και υλικό τεκμηρίωσης για τα είδη. Ειδικότερα, ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει:
α) Την περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών σύμφωνα με το πρότυπο προσφοράς που συνοδεύει την διακήρυξη σε έντυπη μορφή, χωρίς τιμές.
β) Υπεύθυνη Δήλωση για την χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος που προσφέρεται. Εφόσον παράγει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα παραχθεί το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Δ/νση- άρθρο 18 παρ.2 του Π.Δ. 118/07). Σε περίπτωση που δεν θα παράγει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηματική μονάδα, την μονάδα στην οποία θα παραχθεί το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
γ) Πιστοποιητικά από Κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμό, σύμφωνα με τα οποία ο προμηθευτής, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή 9002 ή άλλων Ευρωπαϊκών Προτύπων.

5) Λοιπά Στοιχεία:
α)Κριτήριο του διαγωνισμού θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή.
β)Κριτήριο Κατακύρωσης των προσφορών θα αποτελεί και ο συνδυασμός χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής, τυχόν περαιτέρω έκπτωσης (π.χ. έκπτωση 20% επιπλέον από το σύνολο κάθε τιμολογίου) και καλύτερης ποιότητας.
γ) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα 120 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν στα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς την προσφορά τους, δηλαδή τον σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» από την Δευτέρα 09-02-2015 έως την Παρασκευή 20-02-2015 και από ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. Με την υποβολή του φακέλου στον Υπεύθυνο π. Ελευθέριο Συτιλίδη, θα παραλαμβάνεται από τον συμμετέχοντα απόδειξη παραλαβής, υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο.
ε) Οι προσφορές που περιέχονται στην Ιερά Μητρόπολη εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να ληφθούν υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Ι.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή για το ζητούμενο προϊόν για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές με την ίδια ποιότητα προϊόντος, θα ληφθεί υπόψη η τυχόν περαιτέρω έκπτωση που θα προσφέρει έκαστος ανάδοχος επί της συνολικής αξίας κάθε τιμολογίου (π.χ. αν ο προμηθευτής προσφέρει πέραν της προσφοράς του ανά είδος και περαιτέρω έκπτωση 20% επί της συνολικής αξίας κάθε τιμολογίου). Αν και πάλι υπάρχουν ισοδύναμες προσφορές, ο ανάδοχος θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης, που θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής και των υποψηφίων με την ίδια προσφορά σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που θα προσδιοριστεί εγγράφως από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και θα κοινοποιηθεί αντίστοιχη πρόσκληση στους υποψηφίους. Αν ένας από τους υποψηφίους, με την ίδια προσφορά, δεν εμφανιστεί κατά την καθορισθείσα ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί η κλήρωση, τότε ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον άλλο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 51 του ΠΔ 60/2007 καθώς Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών απαιτήσεων που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως υποχρεωτικοί, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω στοιχεία:
α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
β) Ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχθεί. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς, την τρέχουσα στην αγορά τιμή και την Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

II. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Η αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την συσταθείσα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 686/28-01-2015 Απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Καστοριάς, Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι την 24η Φεβρουαρίου και ώρα 12.00μ.μ.
β) Διαδικασία Αποσφράγισης: Παρουσία των συμμετέχοντων, η Επιτροπή θα προβεί σε αρίθμηση των φακέλων της προσφοράς και θα καταγράψει αυτούς στην Κατάσταση.
Στη συνέχεια, θα ανοίξει τον υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και αφού μονογραφεί και σφραγιστεί κάθε φύλλο από τα όλα τα μέλη της Επιτροπής και αριθμηθεί με τον αύξοντα αριθμό του φακέλου της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» , θα καταγράψει σε ειδική στήλη της κατάστασης το σύνολο αυτών.
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή θα αποσφραγίσει τον Υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα προβεί στην ανωτέρω διαδικασία.
γ) Η έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των προσφορών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
δ) Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών απαιτήσεων που έχουν χαρακτηριστεί στην διακήρυξη ως υποχρεωτικοί, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.

IΙΙ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.
Ενστάσεις για τυχόν παρατυπίες κατά την διαδικασία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά την διενέργεια του Διαγωνισμού (ημέρα αποσφράγισης των Φακέλων «ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»).

ΙV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
1. Διαδικασία αξιολόγησης:
α) Σε χρονικό διάστημα 20 ημερών από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από την ορισθείσα Επιτροπή η αξιολόγηση των προσφορών. Θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές.
β) Όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη οικονομική προσφορά και ούτω καθ’ εξής.
Αν κανένας από τους υποψηφίους προμηθευτές δεν προσκομίσει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
γ) Η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, διατηρεί το δικαίωμα μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης να αποφασίσει:
— την ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται αυτός, και
–την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης.
Αν ασκηθεί κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιώματα ουδείς και για καμία αιτία δικαιούται να αναζητήσει αποζημίωση από την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.

V. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:
α) Μετά την ανάδειξη μειοδότου, θα υπογραφεί Σύμβαση Έργου η οποία θα ισχύει μέχρι να καλυφθεί το χρηματικό ποσό των 25.000€, που περιλαμβάνεται στον οικείο προϋπολογισμό και βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Σίτισης», σύμφωνα με την από 01-10-2014 Προγραμματική Σύμβαση, που σύναψε το Ίδρυμα και η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
β) Οι όροι του διαγωνισμού θα αποτελέσουν τη βάση για κατάρτιση της σύμβασης. Η σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (διακήρυξη, όροι συμφωνιών, προσφορές κ.λ.π.).
γ) Σε περίπτωση μη τήρησης του μειοδότου των όρων της διακήρυξης και της Σχετικής Σύμβασης, αυτός κατόπιν μιας γραπτής σύστασης θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα αποκλεισθεί από μελλοντικούς διαγωνισμούς της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΛΗΡΩΜΗ
Εξόφληση του σχετικού Τιμολογίου θα γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών περίπου από της εγκρίσεως της σχετικής δαπάνης από τα αρμόδια όργανα Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και με πίστωση του Τραπεζικού Λογαριασμού του ανάδοχου προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν οφείλουν να προσκομίσουν μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς εγγυοδοσία συμμετοχής.
2.Για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή αυτής να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 1.000€.
3.Οι εγγυήσεις εκδίδονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
1.Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής της εν λόγω προμήθειας, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής Προσφοράς του προμηθευτή, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η προμήθεια των ειδών, εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κ.λ.π.) το ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις. Η υλοποίηση της σύμβασης (παραγγελίες, παραλαβή κ.τ.λ.) θα γίνεται από το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». Η παράδοση θα γίνεται στο χώρο του Ιδρύματος (αποθήκη τροφίμων) με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος και της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ». Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του ιδρύματος. Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης. Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίδεται από το ίδρυμα στους προμηθευτές εγγράφως ή τηλεφωνικώς, τουλάχιστον 24-48 ώρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης του είδους με πλήρη περιγραφή των υπό προμήθεια προϊόντων. Παραγγελία που θα δίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προμηθευτές να την εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάτος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. Οι μειοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν προς το ίδρυμα επαρκή στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνα, φαξ, Ταχ. Διεύθυνση κ.τ.λ., προκειμένου να τους αποστέλλονται οι παραγγελίες, καθώς επίσης και να ανταποκρίνονται άμεσα και γρήγορα στις παραγγελίες του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που το προϊόν παραγγελίας δεν υπάρχει αποδεδειγμένα στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως μέχρι τις 10.00 π.μ. της επομένης της παραγγελίας ημέρα τη Δ/νση του ιδρύματος, ώστε να μη φέρει ευθύνη από τη μη προσκόμισή του. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να παραδώσει τα προϊόντα (εκπρόθεσμη παράδοση) ή παραλείπει ορισμένα απ’ αυτά ή να τα παραδώσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε το ίδρυμα έχει δικαίωμα να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχά τους απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Επίσης θα κινείται η διαδικασία κυρώσεων του προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση. Σε περίπτωση που το παραδιδόμενο προϊόν κρίνεται ακατάλληλο ή ποιοτικά υποβαθμισμένο, τότε θα τίθενται σε ισχύ οι κυρώσεις του αρ. 34 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 8
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1.Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να λύσει την σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας- μετά προειδοποίησή του- αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράδοσης που του δόθηκε μετά από αίτησή του) ή όταν δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
2.Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Μητρόπολης, ύστερα από γνωμοδότηση που αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007). Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν Ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδρύματος ή σε ανωτέρα βία.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
Η διακήρυξη διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η αναθέτουσα αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της Καστοριάς.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Στα είδη αυτά θα πρέπει να δοθούν πλήρεις και σαφείς περιγραφές τους (π.χ. συσκευασία, βάρος, ονομασία προϊόντος, μάρκα κ.λ.π.). Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ειδικές διατάξεις. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένα στην Ελληνική Αγορά. Σε όλες τις συσκευασίες ειδών θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η οποία θα πρέπει να ισχύει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα προμηθευόμενα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν τις κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές:
ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΛΕΥΡΙ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr ΠΑΚΕΤΑ Από δημητριακά, για όλες τις χρήσεις, άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς, συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη χάρτινη σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου.
ΓΑΛΑ ΚΟΥΤΙ Εβαπορέ ελαφρύ και πλήρης άριστης ποιότητας γάλα, μερικώς αποβουτυρωμένο που αραιώνεται ένα (1) μέρος γάλατος με 1,4 μέρη νερού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγραφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 400 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΑΛΑΤΙ ΤΕΜΑΧΙΟ
Φυσικό, θαλασσινό, ιωδιούχο άριστης ποιότητας, κατάλληλο για επιτραπέζιο και μαγειρικής, να ρέει χωρίς πρόσθετα ροής, καθαρό, απαλλαγμένο από τα κατάλοιπα των αλυκών. Να μην σκληραίνει το νερό στο μαγείρεμα, να μην θολώσει το νερό και να μην είναι εξευγενισμένο σε κενό αέρος. Συσκευασμένο σε τυποποιημένη κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 5 κιλών. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η σύνθεση, η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. Λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΤΕΜΑΧΙΟ Εξαιρετικό παρθένο τυποποιημένο και σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό δοχείο, βάρους 5 λίτρων, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ Τυποποιημένο και σφραγισμένο σε κατάλληλο πλαστικό δοχείο, βάρους 2 λίτρων, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Τυποποιημένο και σφραγισμένο σε κατάλληλο μεταλλικό δοχείο, βάρους 17-18 κιλών (τενεκές), από αιγοπρόβειο γάλα, πλήρης σε λιπαρά, μέτριας σκληρότητας, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας την προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης.
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Άριστης ποιότητας, τύπου Νο 6 κατάλληλα για σπαγγέτι, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Άριστης ποιότητας, τύπου Νο 2 κατάλληλα για παστίτσιο, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Άριστης ποιότητας, από 100% σιμιγδάλι. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Χονδρό, άριστης ποιότητας, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σιταριού. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 500 γραμμαρίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΡΥΖΙ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Άριστης ποιότητας, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένο και αποστειρωμένο. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΡΥΖΙ
ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Άριστης ποιότητας, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένο και αποστειρωμένο. Τυποποιημένο σε κατάλληλη πλαστική συσκευασία βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΦΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ψιλές αρίστης ποιότητας αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένες και τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΦΑΣΟΛΙΑ
(μικρά) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για σούπα, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένα και τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΦΑΣΟΛΙΑ
(μεγάλα- γίγαντες) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Αρίστης ποιότητας, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, καθαρισμένα και τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική σακούλα, βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
(ΑΡΑΚΑΣ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Φρεσκοκατεψυγμένος, αρίστης ποιότητας, μεσαίου μεγέθους, καθαρισμένος και απαλλαγμένος από ακαθαρσίες και ξένα σώματα, τυποποιημένος σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
(ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Φρεσκοκατεψυγμένα, αρίστης ποιότητας, καθαρισμένα και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και ξένα σώματα, τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
(ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Φρεσκοκατεψυγμένα, αρίστης ποιότητας, καθαρισμένα και απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και ξένα σώματα, τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
(ΣΠΑΝΑΚΙ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Φρεσκοκατεψυγμένο, αρίστης ποιότητας, καθαρισμένο και απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και ξένα σώματα, τυποποιημένα σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία βάρους 1 κιλού. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η προέλευση και η εγγυημένη ημερ. λήξης τουλάχιστον 12 μηνών.
ΚΡΕΑΣ
(ΚΙΜΑΣ) Ανά Κιλό Νωπός Κιμάς χοιρινός άριστης ποιότητας, από σπάλα χωρίς λίπος, συσκευασμένο και αλεσμένο κατάλληλα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. Για την μεταφορά και την παράδοση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητοι εκ του νόμου υγειονομικοί κανόνες.
ΚΡΕΑΣ
(ΚΙΜΑΣ) Ανά Κιλό Νωπός Κιμάς μοσχαρίσιος άριστης ποιότητας, από σπάλα χωρίς λίπος, συσκευασμένο και αλεσμένο κατάλληλα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. Για την μεταφορά και την παράδοση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητοι εκ του νόμου υγειονομικοί κανόνες.
ΚΡΕΑΣ (ΧΟΙΡΙΝΟ) Ανά Κιλό Νωπό κρέας χοιρινού άριστης ποιότητας άνευ οστών από μπούτι, χωρίς λίπος, συσκευασμένο και τεμαχισμένο κατάλληλα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με αναγραφόμενη εξωτερικά της συσκευασίας επαρκή ημερομηνία λήξης και προέλευση. Για την μεταφορά και την παράδοση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητοι εκ του νόμου υγειονομικοί κανόνες.
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ (ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ) Ανά Κιλό Λουκάνικα άριστης ποιότητας, καλά συντηρημένα, σε χρώμα φυσιολογικό και μυρωδιά φυσιολογική, παραδιδόμενο κατά προτίμηση της παραγγελίας. Για την μεταφορά και την παράδοση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητοι εκ του νόμου υγειονομικοί κανόνες.
ΨΑΡΙ
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ) Ανά Κιλό Βακαλάος φρεσκοκατεψυγμένος αρίστης ποιότητας, ακέφαλος, χονδρός, συσκευασμένος και τεμαχισμένος κατάλληλα, επίπαγος έως 15%. Για την συντήρηση, μεταφορά και την παράδοση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητοι εκ του νόμου υγειονομικοί κανόνες.
ΛΑΧΑΝΟ
(ΝΩΠΟ) Ανά Κιλό Το είδος αυτό του οπωροπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας, νωπό, απαλλαγμένο ξένων σωμάτων και Ελληνικής Παραγωγής. Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και η παραλαβή ελαττωματικού λαχανικού.
ΠΡΑΣΟ
(ΝΩΠΟ) Ανά Κιλό Το είδος αυτό του οπωροπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας, νωπό, απαλλαγμένο ξένων σωμάτων και Ελληνικής Παραγωγής. Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και η παραλαβή ελαττωματικού λαχανικού.
ΠΑΤΑΤΕΣ Ανά Κιλό Το είδος αυτό του οπωροπωλείου θα είναι άριστης ποιότητας και Ελληνικής Παραγωγής. Πρώτη ποιότητα νοείται αυτή της αγορανομικής διάταξης. Απαγορεύεται η αποστολή και η παραλαβή ελαττωματικού λαχανικού. Ελληνικής Παραγωγής

Ακολουθεί Πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς:
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΦΜ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΔΟΣ
1 ΑΛΕΥΡΙ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1kgr
2 ΓΑΛΑ
3 ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ
4 ΑΛΑΤΙ
5 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
6 ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ
7 ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑ
8 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
9 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
10 ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ
11 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
12 ΡΥΖΙ
ΚΑΡΟΛΙΝΑ
13 ΡΥΖΙ
ΚΙΤΡΙΝΟ
14 ΦΑΚΕΣ
15 ΦΑΣΟΛΙΑ
(μικρά)
16 ΦΑΣΟΛΙΑ
(μεγάλα- γίγαντες)
17 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
(ΑΡΑΚΑΣ)
18 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
(ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ)
19 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
(ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ)
20 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (ΣΠΑΝΑΚΙ)
21 ΚΡΕΑΣ
(ΚΙΜΑΣ)
22 ΚΡΕΑΣ
(ΚΙΜΑΣ)
23 ΚΡΕΑΣ
(ΧΟΙΡΙΝΟ)
24 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ (ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ)
25 ΨΑΡΙ
(ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ)
26 ΛΑΧΑΝΟ
(ΝΩΠΟ)
27 ΠΡΑΣΟ
(ΝΩΠΟ)
28 ΠΑΤΑΤΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες, όπως και την Διακήρυξη από τα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1 Καστοριά) από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 13.00 μ.μ., τηλ. 2467024506 ή στην ιστοσελίδα www.imkastorias.gr, όπου είναι αναρτημένη.

Για το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα:
«ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”»

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ