Live radio
Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας για την ελεύση του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Καστοριά

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, παρά τήν ἀναξιότητά μας, χάρισε στήν τοπική μας Ἐκκλησία, ἀλλά καί σέ ὅλο τόν κόσμο, τή μορφή τῆς Ἁγίας Σοφίας, πού ἀσκήθηκε ἐπί σαράντα ἐπτά (47) ὁλόκληρα χρόνια στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Κλεισούρας.
Τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, μέ εἰσήγηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τήν κατέταξε στή χορεία τῶν Ἁγίων, ἀφοῦ οἱ κάτοικοι τῆς περιοίκου πρός τήν Ἱερά Μονή, ἀλλά καί ὅλοι ὅσοι τήν γνώρισαν, τήν θεωροῦσαν ὡς Ἁγία καί ζητοῦσαν τήν πρεσβεία καί τήν μεσιτεία της στό Θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Ἡ παρουσία ἑνός Ἁγίου εἶναι μία ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ στήν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου τῆς κάθε ἐποχής·
ἀπάντηση, πώς τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἐφαρμόσιμο σέ κάθε ἐποχή ,
πώς ὁ «Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας»,
ἀπάντηση, πώς ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει τό ἔργο της, πού εἶναι ὁ ἁγιασμός τῶν πιστῶν καί ἡ εἴσοδός τους στή Βασιλεία τῶν Ουὐρανῶν. Εἴχαμε Ἁγίους, ἔχουμε Ἁγίους καί θά ἔχουμε Ἁγίους, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.
Ἀπάντηση, πώς σέ αὐτή τή ζωή δέν εἴμαστε μόνοι, ἀλλά ἔχουμε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί τήν παρουσία τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι παρακαλοῦν καί πρεσβεύουν γιά τή δική μας σωτηρία.
Γι΄ αὐτό καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέγει ὅτι ὁ Θεός «ἄφησε σέ μᾶς μεγάλη παρηγοριά καί ἐνίσχυση τά σώματά τους, ὥστε νά ἐρχόμαστε στούς τάφους τῶν Ἁγίων, νά διεγείρεται ὁ ζῆλος μας καί νά προξενεῖται σέ μᾶς μεγάλη ὠφέλεια». Καί συμπληρώνει, ἀκόμη, ὁ ἱερός πατήρ: «Ἄς καταφεύγουμε, λοιπόν, σέ αὐτούς σάν σέ γιατρούς πνευματικούς. Γιατί γι’ αὐτόν τό λόγο ὁ Κύριος μᾶς ἄφησε τά σώματά τους γιά νά παίρνουμε ἀπό αὐτά μεγίστη θεραπεία τῶν ψυχικῶν καί σωματικῶν ἀσθενειῶν μας».
Σᾶς τά γράφω ὅλα αὐτά, γιά νά σᾶς ὑπενθυμίσω καί, συγχρόνως, νά σᾶς παρακαλέσω γιά ἕνα μεγάλο γεγονός, τό ὁποῖο θά συμβεῖ σέ λίγες ἡμέρες στήν ἀκριτική μας ἐπαρχία. Ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος θά εἶναι κοντά μας τό Σάββατο 30 Ἰουνίου καί ὥρα 7 τό ἀπόγευμα στήν Καστο-ριά, στήν Πλατεία Ὀμονοίας, καί ἐν συνεχείᾳ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό γιά νά προστεῖ στόν Πρῶτο Πανηγυρικό Ἑσπερινό γιά τήν Ἁγιοκατά-ταξη τῆς Ἁγίας Σοφίας.
Ὁ Παναγιώτατος, μαζί μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο, θά τελέσει τή Θεία Λειτουργία τήν Κυριακή 1η Ἰουλίου στό Μητροπολιτικό μας Ναό καί, συγχρόνως, τήν Ἀκολουθία τῆς Ἁγιοκατατάξεως, ἀναπέμποντας εὐχαριστίες στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό γιά τήν παρουσία τῆς Ὁσίας Σοφίας.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, θά ἐπισκεφθεῖ τό Μοναστῆρι τῆς Παναγίας τῆς Κλεισούρας γιά νά ἁγιάσει τό Κιβώριο τοῦ τάφου τῆς Ἁγίας, ν’ ἀνάψει τίς κανδῆλες στόν τόπο τῆς ἀσκήσεως καί νά μεταφέρει τό μήνυμα τῆς παρηγοριᾶς καί τῆς ἐλπίδας στούς κατοίκους τῆς πολύπαθης περιοχῆς μας, ἀλλά καί στόν κόσμο ὁλόκληρο.
Ἄλλωστε, μήν ξεχνᾶμε, ὅτι ὅπου εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος, ἐκεῖ πρέπει νά εἶναι καί ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ λαός συνδεδεμένος μαζί του.
Τέτοια γεγονότα σπανίζουν στήν ἐποχή μας. Γι΄ αυτό καί καλούμαστε νά τά ζήσουμε μέ προσευχή, μέ σιωπή καί μέ τήν ἀνάλογη πνευματική προετοιμασία. Σᾶς παρακαλῶ θερμά, νά βρεθοῦμε ὅλοι στήν ὑποδοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου στήν Καστοριά στίς 30 Ἰουνίου τό ἀπόγευμα καί ὥρα 7 στήν Πλατεία Ὀμονοίας, καθώς καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα στή Θεία Λειτουργία.
Καί, ἐπειδή βρισκόμαστε στή νηστεια τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, σᾶς προτρέπω, ὡς πνευματικός σας πατέρας, νά συνεχίσουμε τή νηστεία γιά μία ἀκόμα ἡμέρα, ὥστε τήν 1η Ἰουλίου νά κοινωνήσουμε ὅλοι τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό. Θά εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδοση εὐχαριστιῶν στό Θεό, καθώς καί ἡ μεγαλύτερη τιμή πρός τήν Ἁγία Σοφία. Στούς Ἱερούς Ναούς σας θά δεῖτε ἀναρτημένο ὁλόκληρο τό πρόγραμμα, προκειμένου νά ἐνημερωθεῖτε σχετικά μέ τίς ἐπισκέψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στήν ἐπαρχία μας.
Σᾶς εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου νά ἔχετε πάντοτε πλούσια τή χάρη τοῦ Θεοῦ μέ τήν πρεσβεία τῆς Ἁγίας Σοφίας καί ἀναμένοντας νά δῶ τά χαρούμενα πρόσωπά σας στίς ἑόρτιες ἐκδηλώσεις, διατελῶ

Μέ θερμές πατρικές εὐχές

Ο Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ Σ Α Σ

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ