Live radio
Προκήρυξη για την προμήθεια άρτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», που εδρεύει στην Καστοριά (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1) και τελεί υπό την διοίκηση και εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 695/2016 Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Καστοριάς, προκηρύσσει για λογαριασμό της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΠΗΣ», πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση προσφορών, προς ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια φρέσκου άρτου προς κάλυψη των αναγκών των καθημερινών γευμάτων της «Τράπεζας της Αγάπης» κατά το χρονικό διάστημα από 01-09-2016 έως 31-08-2017. Κριτήριο για την κατακύρωση της προσφοράς θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφερόμενη τιμή σε συνδυασμό πάντοτε με την ποιότητα του προϊόντος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του Ν. 2286/1995, των άρθρων 81-83 του Ν. 2362/95 και του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007, όπως ισχύουν, λαμβανομένου υπόψη την πλήρη δημοσιοποίηση των διαδικασιών διενέργειας της υπόψη προμήθειας, με τελικό στόχο την επίτευξη του μέγιστου οφέλους για το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα.

Οι προσφορές θα κατατίθεται από την Δευτέρα 18-07-2016 με καταληκτική ημερομηνία την 29-07-2016 και ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία της Ι.Μ. Καστοριάς. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., οπότε και θα γίνει η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες, όπως και την Διακήρυξη από τα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1 Καστοριά) από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 13.00 μ.μ., τηλ. 2467024506 ή στην ιστοσελίδα www.imkastorias.gr.

Για το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα:
«ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”»

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», που εδρεύει στην Καστοριά (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1) και τελεί υπό την διοίκηση και εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 695/2016 Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Καστοριάς, προκηρύσσει για λογαριασμό της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΠΗΣ», πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση προσφορών, προς ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια φρέσκου άρτου προς κάλυψη των αναγκών των καθημερινών γευμάτων της «Τράπεζας της Αγάπης» κατά το χρονικό διάστημα από 01-09-2016 έως 31-08-2018. Κριτήριο για την κατακύρωση της προσφοράς θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφερόμενη τιμή σε συνδυασμό πάντοτε με την ποιότητα του προϊόντος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του Ν. 2286/1995, των άρθρων 81-83 του Ν. 2362/95 και του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2007, όπως ισχύουν, λαμβανομένου υπόψη την πλήρη δημοσιοποίηση των διαδικασιών διενέργειας της υπόψη προμήθειας, με τελικό στόχο την επίτευξη του μέγιστου οφέλους για το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα.
Οι προσφορές θα κατατίθεται από την Δευτέρα 18-07-2016 με καταληκτική ημερομηνία την 29-07-2016 και ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία της Ι.Μ. Καστοριάς. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ., οπότε και θα γίνει η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τους κατωτέρω όρους:

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
— Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
— καθώς και Εταιρίες,
που ασχολούνται με την παρασκευή και την προμήθεια άρτου.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έχουν την έδρα τους εντός της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, στην οποία να αναγράφονται:
— τα στοιχεία του εν θέματι διαγωνισμού (αριθμός πρωτοκόλλου και τίτλος διακήρυξης)
και θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι:
— αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
— η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση,
— οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν και θα παραμείνουν αμετάβλητες για ολόκληρο το χρονικό διάστημα, που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη, δηλαδή από 01-09-2016 έως 31-08-2018,
— τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
— παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού
β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, στην οποία να δηλώνουν υπευθύνως ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
–δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού διαγωνισμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007),
— ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο Καστοριάς ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (περ. 4 εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π/Δ. 118/2007),
–ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή άλλων ανάλογων καταστάσεων ή διαδικασιών (περ. (2) του εδ.β΄ της παρ.2 του άρθρου 6 Π.Δ. 118/2007),
— ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης (άρθρο 8 του Π.Δ. 118/2007),
— ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωπτοι, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα
— ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την μη συνδρομή στο πρόσωπό τους των λόγων αποκλεισμού, που ανωτέρω αναφέρονται σε περίπτωση που τους ζητηθεί μετά την αξιολόγηση των προσφορών.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό και όσον αφορά νομικά πρόσωπα από τους διαχειριστές σε περίπτωση Ε.Π.Ε., διαχειριστές και ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον/τους Διευθύνοντες Συμβούλους, στις περιπτώσεις Α.Ε., στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
— ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας και
— ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή και ότι δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.
δ) Δελτία Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, από τα οποία θα προκύπτει ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους για την υποβολή των φόρων προς το Κράτος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
ε) Νομιμοποιητικά Έγγραφα:
–Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και των τυχόν Τροποποιήσεων αυτού και έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τις τροποποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει στο Καταστατικό του. Σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ επιπλέον τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Επίσης σε περίπτωση Α.Ε., προσκομίζεται και επικυρωμένο Πρακτικό Δ.Σ. και το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού, από το οποίο προκύπτουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε άλλο όργανο εκπροσώπησης της Α.Ε.
–Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, προσκομίζει βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια φορολογική αρχή.
–Σε περίπτωση σύμπραξης, προσκομίζονται τα αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέλος της σύμπραξης.
στ) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υπογράφει ή και υποβάλλει την προσφορά ή και είναι παρών κατά την αποσφράγισή της, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του, που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.
ζ) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται πρακτικό Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ως και υποδεικνύεται, εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
Σημειώνεται ότι ο προμηθευτής, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει μετά την αξιολόγηση των προσφορών και εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδικήματα, που ανωτέρω αναφέρονται και δηλώνονται υπευθύνως με την κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986,
β)Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών Καστοριάς ότι δεν τελεί υπό πτώχευση.
γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.

ΙΙ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1) Περιεχόμενο των Προσφορών.
α) Με ποινή να μη γίνουν δεκτές οι προσφορές, αυτές θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
β) Στην εμπρόσθια όψη του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: « Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

2) Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα τοποθετηθούν σε χωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνεται εντός του φακέλου της Προσφοράς, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

3) Οικονομική Προσφορά.
α) Επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία θα τοποθετηθούν σε χωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνεται εντός του φακέλου της Προσφοράς και θα έχει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, μόνο μία τιμή για το προϊόν.
γ) Η τιμή της προσφοράς θα αναγράφεται μόνο στην συνημμένη Κατάσταση, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης – όχι σε άλλο έντυπο- και θα φέρει το όνομα του υποψηφίου ανάδοχου ή τον τίτλο του (σε περίπτωση εταιρίας), υπογραφή του προσφέροντος ή του νομικού αντιπροσώπου του νομικού προσώπου αντίστοιχα, σφραγίδα και ημερομηνία.
δ) Αν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, τότε αυτή θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.
ε) Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής των τιμών προσφοράς απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
στ) Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν των συμβατικών τιμών.

4) Λοιπά Στοιχεία:
α)Κριτήριο του διαγωνισμού θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή .
β)Κριτήριο Κατακύρωσης των προσφορών θα αποτελεί και ο συνδυασμός χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής και καλύτερης ποιότητας.
γ) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα 120 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν στα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς την προσφορά τους, δηλαδή τον σφραγισμένο Φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» από την Δευτέρα 18-07-2016 έως την Παρασκευή 29-07-2016 και από ώρα 10.00 π.μ. έως 12.00 π.μ.. Με την υποβολή του φακέλου στον Υπεύθυνο π. Ελευθέριο Συτιλίδη, θα παραλαμβάνεται από τον συμμετέχοντα απόδειξη παραλαβής, υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο.
ε) Οι προσφορές που περιέχονται στην Ιερά Μητρόπολη εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να ληφθούν υπόψη.

5) Περιγραφή του προϊόντος:
Το είδος για το οποίο ζητείται η προσφορά είναι :
«φρέσκος ψημένος άρτος «φόρμα», βάρους 800 γραμμαρίων», που θα παραδίδεται καθημερινά, κομμένη σε φέτες, από τις 07.30 π.μ. έως τις 08.30 π.μ. στην «Τράπεζα της Αγάπης» στην Ι.Μ. Καστοριάς.

III. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Η αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή που θα συσταθεί κατόπιν Αποφάσεως του Μητροπολίτη Καστοριάς κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι την 29η Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00.
β) Διαδικασία Αποσφράγισης: Παρουσία των συμμετέχοντων, η Επιτροπή θα προβεί σε αρίθμηση των φακέλων της προσφοράς και θα καταγράψει αυτούς στην Κατάσταση.
Στη συνέχεια, θα ανοίξει τον υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και αφού μονογραφεί και σφραγιστεί κάθε φύλλο από τα όλα τα μέλη της Επιτροπής και αριθμηθεί με τον αύξοντα αριθμό του φακέλου της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» , θα καταγράψει σε ειδική στήλη της κατάστασης το σύνολο αυτών.
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή θα αποσφραγίσει τον Υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα προβεί στην ανωτέρω διαδικασία.
γ) Η έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των προσφορών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
δ) Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών απαιτήσεων που έχουν χαρακτηριστεί στην διακήρυξη ως υποχρεωτικοί, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.

IV. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.
Ενστάσεις για τυχόν παρατυπίες κατά την διαδικασία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής κατά την διενέργεια του Διαγωνισμού.

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
1. Διαδικασία αξιολόγησης:
α) Σε χρονικό διάστημα 25 ημερών από την επομένη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από την ορισθείσα Επιτροπή η αξιολόγηση των προσφορών. Θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές.
β) Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή για το ζητούμενο προϊόν για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές με την ίδια ποιότητα προϊόντος, ο ανάδοχος θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης, που θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής και των υποψηφίων με την ίδια προσφορά σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που θα προσδιοριστεί εγγράφως από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Αν ένας από τους υποψηφίους, με την ίδια προσφορά, δεν εμφανιστεί κατά την καθορισθείσα ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί η κλήρωση, τότε ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον άλλο.
γ) Η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, διατηρεί το δικαίωμα μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης να αποφασίσει:
— την ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται αυτός, και
–την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης.
Αν ασκηθεί κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιώματα ουδείς και για καμία αιτία δικαιούται να αναζητήσει αποζημίωση από την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.

VI. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:
α) Μετά την ανάδειξη μειοδότου, θα υπογραφεί Σύμβαση Έργου η οποία θα ισχύει έως 31 Αυγούστου του 2018 με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμη εξάμηνο υπό την προϋπόθεση ότι η νέα σύμβαση θα περιλαμβάνει τους ίδιους όρους.
β) Οι όροι του διαγωνισμού θα αποτελέσουν τη βάση για κατάρτιση της σύμβασης. Η σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (διακήρυξη, όροι συμφωνιών, προσφορές κ.λ.π.).
γ) Σε περίπτωση μη τήρησης του μειοδότου των όρων της διακήρυξης και της Σχετικής Σύμβασης, αυτός κατόπιν μιας γραπτής σύστασης θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα αποκλεισθεί από μελλοντικούς διαγωνισμούς της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς.

VII. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΗ.
α) Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο εκάστης εβδομάδας από ώρα 07.30 π.μ. έως 08.00 π.μ. στο «ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και συγκεκριμένα στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ». Τα προμηθευόμενα είδη, κατά το χρόνο παραδόσεως αυτών δεν θα έχουν ελαττώματα. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον απουσιάζει από το προϊόν οιαδήποτε συμφωνημένη ιδιότητα ή εμφανίζει οιοδήποτε ελάττωμα, το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα θα δικαιούται να επιστρέψει αυτά κατευθείαν στον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνσή της και ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά με τα συμφωνηθέντα.
β) Δεν θα πραγματοποιείται παράδοση των προϊόντων κατά τις περιόδους νηστείας και ιδίως κατά τις κάτωθι ημερομηνίες:
–από την Παραμονή των Χριστουγέννων (24η Δεκεμβρίου) έως τα Θεοφάνεια (6η Ιανουαρίου),
— την Μεγάλη Εβδομάδα από Μ. Δευτέρα έως Μ. Σάββατο,
–την Εβδομάδα της Διακαινησίμου,
— από 1 έως 15 Αυγούστου και
— όποτε άλλοτε κρίνει το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», κατόπιν προφορικής πάντοτε συνεννόησης του αρμοδίου με τον ανάδοχο μειοδοτών προμηθευτή.
γ) Η ποσότητα των προϊόντων, που θα παραδίδεται καθημερινά υπολογίζεται περί τους 35 άρτους («φόρμα» 800 γραμ. κομμένη σε φέτες), πλην όμως η ποσότητα δύναται να αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
δ) Καθημερινά, για την μεταφορά και παράδοση των προϊόντων θα εκδίδεται από τον προμηθευτή – ανάδοχο Δελτίο Αποστολής, ενώ το Τιμολόγιο θα εκδίδεται στο τέλος εκάστου μηνός συγκεντρωτικά για όλα τα μέχρι τότε εκδοθέντα Δελτία Αποστολής.
ε) Εξόφληση του σχετικού Τιμολογίου θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης αυτού και παράδοσής του στο ανωτέρω Εκκλησιαστικό Ίδρυμα.

VIII. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να λύσει την σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας- μετά προειδοποίησή του- αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή όταν δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Μητρόπολης, ύστερα από γνωμοδότηση που αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).

IX. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
Η διακήρυξη διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η αναθέτουσα αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της Καστοριάς.

Ακολουθεί Πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΦΜ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΡΤΟΣ «ΦΟΡΜΑ»
(ΚΟΜΜΕΝΗ ΣΕ ΦΕΤΕΣ) 800 γραμμάρια

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες, όπως και την Διακήρυξη από τα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1 Καστοριά) από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 13.00 μ.μ., τηλ. 2467024506 ή στην ιστοσελίδα www.imkastorias.gr.

Για το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα:
«ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
“Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”»

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ