Live radio
Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας στὸ Ἄργος Ὀρεστικόν
Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας Δελτίον Τύπου, 28 Νοεμβρίου 2021

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας στο Ἄργος Ὀρεστικόν

Τό διήμερο Σάββατο 27 καί Κυριακή 28 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος ἐπισκέφθηκεγιά πρώτη φορά τό Ἄργος Ὀρεστικό, τήν περίφημη καί ἀρχαία πόλη τῆς Ἐπαρχίας μας καί δεύτερη ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας, γιά νά λειτουργήσει στόν περικαλλῆ Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

Τό Σάββατο τό ἀπόγευμα οἱ τοπικοί Ἄρχοντες τοῦ τόπου, ὁ Κλῆρος καί οἱ Ἐνορίτες ὑποδέχθηκαν τόν Σεβασμιώτατο ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς μέ ἐνθουσιασμό καί ἀκολούθησε μιά λιτή -λόγῳ πανδημίας- ἀλλά καί θερμή τελετή πού περιελάμβανε δοξολογία, δέηση καί στήν συνέχεια τίς προσφωνήσεις ἀπό τόν Δήμαρχο Ἄργους Ὀρεστικοῦ κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, ἀπό τήν Ἀντιπεριφερειάρχη Καστοριᾶς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη καί ἀπό τόν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Λεωνίδα Μπάρδο,οἱ ὁποῖοι ἀναφέρθηκαν μέ θερμά καί εὐγενικά λόγια στόν νέο Μητροπολίτη, δήλωσαν τήν συμπαράστασή τους στό ἔργο του καί παρουσίασαν ὁ καθένας ἐπιγραμματικά τήν εἰκόνα τῆς περιοχῆς εὐθύνης τους.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε τόν δικό του λόγο, μέ κύρια σημεῖα: τήν ἐπιθυμία του νά γνωρίσει τό Ἄργος Ὀρεστικόν, τήν ἀναφορά του στήν σύντομη πολιτική καί ἐκκλησιαστική ἱστορία τῆς πόλης, τήν σύγχρονη εἰκόνα τῆς πόλης καί τήν σύντομη ἀνάλυση τοῦ ἔργου τοῦ Ἐπισκόπου ὡς Πνευματικοῦ Πατέρα, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, πού παρακαλεῖ-παρηγορεῖ τά πνευματικά του παιδιά, τούς Χριστιανούς τῆς ποίμνης του. Ἐξέφρασε τήν ἀνυπομονησία του νά γνωρίσει τούς Χριστιανούς τοῦ Ἄργους Ὀρεστικοῦ καί νά τόν γνωρίσουν, στήν Ἐκκλησία, στούς χώρους ἐργασίας καί μάθησης καί στούς χώρους τῆς καθημερινότητάς τους.

Τήν Κυριακή ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν θεία Λειτουργία, κατά τήν ὁποία ἐκήρυξε ἀναλύοντας τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προητοίμασεν ὁ Θεός ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν» (Ἐφ. β´).

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας συνεχάρη τούς Ἐφημερίους π. Λεωνίδα καί π. Παῦλο γιά τήν ποιμαντική τους ἐργασία, εὐλόγησε τά παιδιά τοῦ κατηχητικοῦ καί τίς κατηχήτριες πού τόν καλοδέχθηκαν καί συζήτησε μέ τόν κ. Δήμαρχο, τήν συνοδεία του καί τούς συνεργάτες τῆς Ἐνορίας στό πνευματικό της κέντρο δίπλα στόν Ἱερό Ναό.

*

Μετά τόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε καί τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἕνα σύγχρονο κόσμημα τοῦ Ἄργους Ὀρεστικοῦ, καί ξεναγήθηκε ἀπό τόν Ἐφημέριο π. Πασχάλη Μουτζίκη στόν Ναό καί στόν ἀνεγειρόμενο πνευματικό του κέντρο, καί εὐλόγησε τά παιδιά τοῦ κατηχητικοῦ.

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τὴν ὑποδοχή καὶ τὴν Θεία Λειτουργία ΕΔΩ
Φωτογραφίες ἀπό ἄλλη πηγή ΕΔΩ

Λόγος κατά τήν ὑποδοχή στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἄργους Ὀρεστικοῦ

Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

«Καλλίνικος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ κλητός ἐπίσκοπος … πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν Ἄργει Ὀρεστικῷ ἀγαπητοῖς Θεοῦ κλητοῖς ἁγίοις, χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ πατρός ἡμῶν καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ» (πρβλ. Ρωμ. α´).

Ἀγαπητέ κ. Δήμαρχε, σᾶς εὐχαριστῶ γιά τά καλά σας λόγια,

Ἀγαπητή κ. Ἀντιπεριφερειάρχη, ἐπίσης σᾶς εὐχαριστῶ γιά τά καλά σας λόγια,

Ἀγαπητέ κ. Διοικητά τῆς Ἀστυνομίας

Ἀγαπητοί Ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ -σέ εὐχαριστῶ π. Λεωνίδα γιά τήν προσφώνησή σας- καί τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Ἄργους Ὀρεστικοῦ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἤθελα πολύ νά ἐπισκεφθῶ τό Ἄργος Ὀρεστικό, τήν δεύτερη ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πού ἔχει τόν ἴδιο ἐλευθερωτή καί προστάτη μέ τήν Καστοριά, τόν ἅγιο Μηνά, τήν ἀρχαία αὐτή πόλη τῆς Καστοριᾶς, τήν ἀναπτυσσόμενη καί φιλοπρόοδη, τήν ὁποία δέν ἔχω ἐπισκεφθεῖ ποτέ στό παρελθόν. Ἀλλά ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί ἡ ὑποχρέωση καί τό καθῆκον νά τιμήσουμε στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Καστοριᾶς τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς Πατρίδος μας δέν ἐπέτρεψαν τήν πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς ἐπισκέψεως τήν προηγούμενη Κυριακή. Αὐτό ὅμως πραγματοποιεῖται σήμερα καί μοῦ δίνει μεγάλη χαρά.

Πληροφορήθηκα ὅτι τό Ἄργος Ὀρεστικό συνδέεται μέ τόν Μεγάλο τῆς ἱστορίας μας, τόν στρατηγό καί ἐκπολιτιστή καί ἐξελληνιστή τῆς Ἀνατολῆς, τόν Ἀλέξανδρο τόν Μακεδόνα, διά μέσου τῶν στρατηγῶν του Περδίκα καί Σέλευκο, τόν γενάρχη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ δωρεοδότη πρός τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, πρός τό Εὐαγγέλιο τοῦ μετά ἀπό τρεῖς αἰῶνες ἐναθρωπήσαντα Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ δωρεοδότη λέγω τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τῆς πλέον καλλιεργημένης καί ἔνδοξης γλώσσας τῶν ἀνθρώπων γιά νά ἀναπτυχθοῦν τά ὑψηλά νοήματα τῆς νέας πίστεως, τῆς πάντα πρώτης καί πάντα νέας πίστεως.

Πληροφορήθηκα ὅτι τό Ἄργος Ὀρεστικό ὑπῆρξε ἕδρα Ἐπισκοπῆς, ὡς ρωμαϊκή Διοκλητιανούπολη, ἡ ὁποία μάλιστα εἶχε τρεῖς Βασιλικές Ἐκκλησίες, Ναούς, καί ὁ Ἐπίσκοπός της εἶχε τήν ἑνδεκάτη θέση μεταξύ τῶν Ἐπισκόπων τῆς Θεσσαλίας, σύμφωνα μέ τόν συνέκδημο τοῦ Ἱεροκλέους.

Πληροφορήθηκα ἀκόμη ὅτι ἐρημώθηκε ἀπό τούς Βησιγότθους καί Ὀστρογότθους καί τούς Οὔνους, αὐτούς πού κατοίκησαν στήν Εὐρώπη καί ἄλλαξαν τήν Χριστιανική της παράδοση σέ αἱρετική, γι᾽ αὐτό καί ὁ σοφός βασιλιάς Ἰουστινιανός ἵδρυσε τότε τήν καστροπολιτεία τῆς Καστοριᾶς, γιά προφυλαχθοῦν ἐκεῖ οἱ εὐλογημένοι πρόγονοί σας.

Πληροφορήθηκα ὅτι σήμερα τό Ἄργος Ὀρεστικό εἶναι μιά φιλοπρόοδη πόλη, ἀναπτυσσόμενη, μέ δύο ὑπέρλαμπρους νεόδμητους Ἱερούς Ναούς, μέ πνευματική κίνηση, καί μέ τήν ἐκκλησιαστική καί μέ τήν πολιτιστική ἔννοια.

Χάρηκα γιά τούς προστάτες ἁγίους σας, τόν ἅγιο Μηνᾶ, πού εἶναι κοινός μέ τόν προστάτη τῆς Καστοριᾶς, τόν ἅγιο Νεομάρτυρα Μᾶρκο, πού τόν ἑορτάζετε στίς 12 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, τοῦ ὁποίου κατέχω τίμιο λείψανο καί τόν εὐλαβοῦμαι, τήν ἁγία Παρασκευή, τήν ὁποία ἐπίσης εὐλαβοῦμαι καί ἔχω συγγράψει ἕνα μικρό βιβλίο γιά τήν Χάρη της, καί τόν νεοφανῆ ἅγιο Νεκτάριο τόν θαυματουργό καί διακριτικό Μητροπολίτη πού ἀποτελεῖ κανόνα Ἱεράρχου στήν σύγχρονη ἐποχή, ὅπως καί ὁ ἄλλος νεοφανής Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ διακριτικός καί ταπεινός ἅγιος Καλλίνικος, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα φέρω.

Χάρηκα γιατί ἄκουσα ὅτι καί ἐδῶ, ὅπως καί στήν Καστοριά, ὑπάρχει ἡ κοινωνική χρήση τοῦ πλούτου καί ἡ παράδοση τῶν εὐεργετῶν.

Χάρηκα διότι ἄκουσα ὅτι ἔχετε πολύ καλά Σχολεῖα, ἀπό τά ὁποῖα ἀριστεύουν πολλοί μαθητές καί περνοῦν στήν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση τῆς πατρίδος μας, ἀλλά καί διότι ἔχετε πολιτιστικούς Συλλόγους πού σέβονται καί ἀκολουθοῦν τήν παράδοσή μας καί εἶναι κοντά στήν Ἐκκλησία.

Χάρηκα διότι ἄκουσα ὅτι ἔχετε καλούς Ἱερεῖς πού φροντίζουν γιά τό ποίμνιο, ἀλλά καί λαό εὐλαβῆ πού διψᾶ γιά τό ὕδωρ τό ζῶν, τόν ζωντανό νερό, τήν πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς ἀθανασίας, γιά τήν ὁποία εἶναι κεκλημένος ὁ ἄνθρωπος.

Ἄκουσα καί τούς καλούς Ἱεροψάλτες σας.

Ἄκουγα γιά σᾶς καί «ἐπιποθοῦσα νά σᾶς δῶ γιά νά σᾶς μεταδώσω κάποιο χάρισμα πνευματικό γιά νά στηριχθῆτε, αὐτό σημαίνει νά συμπαρακληθοῦμε μέ σᾶς μέ τήν κοινή μας πίστη» (πρβλ. Ρωμ. α´).

Καί αὐτό θεωρῶ ἕνα ἀπό τά κύρια ἔργα τοῦ Ἐπισκόπου.

Ἤδη, κατά τήν ἐνθρόνισή μου στήν Καστοριά ἀνέφερα τίς βασικές μου σκέψεις, καί παρακαλῶ νά τίς μελετήσετε καί σεῖς, μέσα ἀπό τά τοπικά μέσα ἐνημέρωσης, καί δέν θά ἤθελα νά ἐπανέλθω σέ αὐτά, ἀφοῦ ἰσχύουν κατά πάντα γιά ὅλη τήν Ἱερά Μητρόπολη Καστοριᾶς.

Ἤδη συναντήθηκα μέ τόν Δήμαρχό σας κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, συνομιλήσαμε καί γνωρίζει σέ γενικές γραμμές τήν σκέψη μου γιά τά θέματα τά κοινωνικά.

Ἤδη ἔδωσα τίς πρῶτες συνεντεύξεις μου σέ μαθητές καί θά τό κάνω καί στό μέλλον, γιά νά μέ γνωρίσετε καλύτερα μέσα ἀπό τά παιδιά σας.

Ἤδη εἶμαι ἀνοικτός σέ κάθε διάλογο, συζήτηση καί ἐρώτηση.

Χαίρομαι πολύ, γιατί μπορῶ νά διαβεβαιώσω τόν ἑαυτό μου πρῶτα καί μετά τούς πιστούς καί τούς πολίτες γενικότερα τῆς πόλης αὐτῆς ὅτι δέν ἔχω καμμιά προκατάληψη καί ἐνδοιασμό, ἀλλά ἔμπνευση καί χαρά καί θέλω νά ἀφιερωθῶ σέ αὐτό τό ἔργο πού μέ ὅρισε ὁ Θεός διά τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ ὅλη μου τήν ψυχή.

Θεωρῶ ὡς κύριο ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου τήν παράκληση τοῦ λαοῦ. Τήν πραγματική παράκληση, ὄχι τήν ἐπιφανειακή καί πρόσκαιρη, ἀλλά τήν οὐσιαστική καί θεραπευτική καί σωτήρια, τήν ἀναφαίρετη.

Ἡ ὄντως καί ἀναφαίρετη Παράκληση πηγάζει ἀπό τήν ἄκτιστη, ἀθάνατη, δημιουργική, σοφοποιό, ἁγιαστική Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία προσφέρεται στούς διψῶντας μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν ἄσκηση καί τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, τά ὁποῖα ὁ ἴδιος ὁ Χριστός κληροδότησε στούς Μαθητές καί Ἀποστόλους Του μέ τόν Μυστικό Δεῖπνο, τό ἐμφύσημα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετά τήν Ἀνάστασή Του καί μέ τήν ἕνωση τῶν ἁγίων Ἀποστόλων στό Σῶμα Του κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.

Βεβαίως, ὁ ἄνθρωπος γίνεται συνεργός στήν Παράκληση αὐτή, ἀφοῦ, κατά τόν ἅγιο Ἰάκωβο «θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτόν τηρεῖν ἀπό τοῦ κόσμου».

Ὅμως ὁ ἄνθρωπος συνεργεῖ, μέ σκοπό νά ἔρθει ἡ ὄντως παράκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί νά ἐλευθερωθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τούς τυράννους του, τόν φόβο, τόν πόνο, τόν θάνατο.

Πόσο ὡραῖα ὁμολογεῖ αὐτό τό ἔργο ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν μέγας Παῦλος:

«Εὐλογητός ὁ Θεός καί πατέρας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατέρας τῶν οἰκτιρμῶν καί Θεός κάθε παρακλήσεως, αὐτός πού μᾶς παρακαλεῖ σέ κάθε θλίψη μας, γιά νά μποροῦμε καί ἐμεῖς νά παρακαλοῦμε αὐτούς πού βρίσκονται σέ κάθε θλίψη, μέ τήν παράκληση μέ τήν ὁποία καί ἐμεῖς παρακαλούμαστε ἀπό τόν Θεό» (πρβλ. Β´ Κορ. α´).

Τί ὡραῖος ὁρισμός τῆς πατρότητος καί τῆς υἱότητος ἐν ταυτῷ καί τί ἐλπιδοφόρος ὁρισμός τοῦ ἔργου τοῦ Πνευματικοῦ Πατέρα; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ πνευματικός πατέρας τῶν Χριστιανῶν τῶν πρώτων Ἐκκλησιῶν, λαμβάνει τήν Παράκληση ἀπό τόν Πατέρα διά τοῦ Χριστοῦ σέ κάθε θλίψη πού δοκιμάζει, ὥστε καί ὁ ἴδιος μετά νά μπορεῖ νά παρακαλεῖ κάθε ἕναν πού βρίσκεται σέ θλίψη μέ τήν ἴδια παράκληση πού λαμβάνει ὁ ἴδιος ἀπό τόν Θεό! Συμμετέχει ὁ Πνευματικός Πατέρας καί στίς θλίψεις τῶν παιδιῶν του καί κάνει συμμέτοχα τά παιδιά του τῆς παρακλήσεως πού λαμβάνει ἀπό τόν Θεό!

Ἄνυπομονῶ, λοιπόν, νά μιλήσω ἐδῶ στήν πόλη σας γιά τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στήν γλώσσα τῶν νέων, δηλαδή ἀπαντώντας στούς προβληματισμούς καί τίς νοηματοδοτήσεις πού κάθε γενιά δίνει σέ αὐτά πού συναντᾶ καί παραλαμβάνει.

Ἀνυπομονῶ νά σᾶς μιλήσω γιά τήν ἁγία Παρασκευή καί γιά τόν ἅγιο Νεκτάριο καί τούς ἄλλους ἁγίους μας πού ἀνέφερα. Τούς γνωρίζετε, βεβαίως, καί ἔχετε ἀκούσει τόσα πολλά, ἀλλά θά ἐκπλαγεῖτε ἀπό τόν πλοῦτο τῶν νοημάτων καί μηνυμάτων τοῦ βίου καί τῆς διδασκαλίας τους καί πῶς ἀναντοῦν στά σύγχρονα προβλήματα.

Ἀνυπομονῶ νά ἀκούσω καί τίς δικές σας ἐρωτήσεις καί ἀνησυχίες καί θά εἶμαι ὑπέρ εὐτυχής ἄν μπορέσω νά σᾶς παρακαλέσω μέ τήν παράκληση τοῦ Χριστοῦ μας.

Θέλω νά σᾶς γνωρίσω καί νά μέ γνωρίσετε.

Θέλω νά σᾶς ἐπισκεφθῶ στούς χώρους τῆς ἐργασίας σας, στά Σχολεῖα σας, στήν πλατεία σας καί σέ ὅλους τούς χώρους τῆς καθημερινότητάς σας, τούς ὁποίους μνημόνευσαν οἱ προλαλήσαντες.

Θέλω νά λειτουργήσω στούς Ναούς καί τά ἱερά σας.

Θέλω νά ἐμπνεύσω στήν καρδιά σας τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ καί θέλω νά μεταφέρω, μέ ὅλη μου τήν καρδιά, μέ τήν δύναμη τῆς Χάριτος τῆς Ἀρχιερωσύνης, τούς λόγους τοῦ Ἄρχοντος τῆς Εἰρήνης:

«Εἰρήνην τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν … μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδέ δειλιάτω». «Πιστεύετε εἰς τόν Θεό καί εἰς τόν Χριστόν πιστεύετε…» (Ἰω. ιδ´).

Ἀμήν