Live radio
Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο καὶ Μνημόσυνο γιὰ τὸν θρυλικό Μητροπολίτη Καστορίας Γερμανὸ Καραβαγγέλη

Τὴν Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2024, 5η ἡμέρα τῶν B’ Καραβαγγελείων, τελέσθηκαν οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις στὴν μνήμη τοῦ θρυλικοῦ Μητροπολίτου τῆς Καστοριὰς Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τήν 11η Φεβρουαρίου 1935.


  • Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο

Τὸ πρωϊ, τελέσθηκε ὁ ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου καὶ συλλειτουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος κ. Συμεών, Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Ἀθανασίου καὶ Καστορίας κ. Καλλινίκου, ἐνῷ στὸ ἱερὸ Βῆμα παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας.

Στὴν Θεία Λειτουργία ἐκκλησιάσθηκαν οἱ Ἀρχὲς τοῦ τόπου, ἐκπρόσωποι φορέων καὶ ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας. Ἐπίσης, ὁ Σύλλογος «Ἀπογόνων Μακεδονομάχων», καθὼς καὶ παιδιὰ ἐνδεδυμένα τίς παραδοσιακές τους φορεσιὲς ἀπὸ τὸν Μουσικοφιλολογικὸ Σύλλογο «Ἁρμονία» καὶ πλῆθος πιστῶν.

Τὸν θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν εὐαγγελικὴ περικοπή, τῆς Κυριακῆς, ἤτοι τῆς παραβολῆς τῶν ταλάντων.

Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε, ὅτι ὁ Θεὸς χαρίζει διάφορα χαρίσματα καὶ τάλαντα στοὺς ἀνθρώπους κατα τὴν δύναμη τοῦ καθενὸς καὶ ἔτσι ἀναδεικνύεται ὄχι μόνο ἡ ἑτερότητα καὶ ἡ μοναδικότητα τοῦ ἀνθρώπου.

Ὅμως τὸ πραγματικὸ νόημα τῶν χαρισμάτων καὶ τῶν ταλάντων ποὺ δίνει ὁ Θεὸς στὸν ἄνθρωπο, εἶναι νὰ τὰ προσφέρουμε ὡς εὐγνωμοσύνη σὲ Αὐτόν, διὰ μέσου τῆς ἀγάπης στοὺς συναθρώπους μας.

Ἔτσι τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ἄνθρωπος θὰ ζεῖ ὡς παιδὶ τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ χαίρεται τὴν ζωή του καὶ τὴν ἐλευθερία του.

Στὴν συνέχεια ἀναφέρθηκε στὸ τιμώμενο πρόσωπο, ποὺ εἶναι ὁ Μητροπολίτης Γερμανὸς Καραβαγγέλης, ὁ ὁποῖος ὅπως εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, εἶχε πολλὰ χαρίσματα καὶ τάλαντα ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ τὰ πρόσφερε στὴν Ἐκκλησία, στὴν κοινωνία, στὴν Πατρίδα καὶ τὸ Γένος.

Καὶ ὡς Ἐπίσκοπος ἔμεινε ἀφοσιωμένος στὴν Πατρίδα καὶ ἀγωνίστηκε γιὰ τὴν ἐλευθερία της.

Ἔτσι, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος, καὶ ὁ Μητροπολίτης Γερμανὸς καὶ ὁ ἥρωας Παῦλος Μελάς, κατάφεραν νὰ γράψουν ἔνδοξη σελίδα στὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Καστοριᾶς παρὰ τὸ ὅτι δοκίμασαν καὶ πικρὰ ποτήρια ἀγνωμοσύνης καὶ ἀπογοήτευσης.

  • Ἀρχιερατικὸ Μνημόσυνο γιὰ ὅλους τοὺς μακαριστοὺς Μητροπολίτες Καστορίας

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, τελέσθηκε τὸ Ἀρχιερατικὸ Μνημόσυνο στὴν μνήμη τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, ὁ ὁποῖος ὅπως προανεφέρθει ἐκοιμήθη στὶς 11 Φεβρουαρίου 1935, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοῦ μακαριστοὺς Μητροπολῖτες Καστοριᾶς.

Στὸ ἱερὸ Μνημόσυνο προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κονίτσης κ. Ἀνδρέας.

Στὸ κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἶχαν τοποθετηθεῖ μαζὶ μὲ τὰ κόλλυβα, ἡ μίτρα καὶ ἡ φωτογραφία τοῦ θρυλικοῦ Ἱεράρχου καὶ εἶχαν «περικυκλωθεῖ», ἀπὸ τὰ παραδοσιακὰ ἐνδεδυμένα παιδιά.

Στὸ τέλος τοῦ Μνημοσύνου, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Καλλίνικος εἶπε τὰ ἑξῆς:

« Ἀγαπητοί πολιτικοί καί στρατιωτικοί Ἄρχοντες τοῦ τόπου, Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κονίτσης κ. Ἀνδρέα, Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεε, Φθιώτιδος κ. Συμεών, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Ἀθανάσιε,  σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας, διότι ἐπευλογεῖτε καί κατακλείετε τά Β´ Καραβαγγέλεια μέ τό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο καί τό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο γιά τούς Προκατόχους μου Ἀρχιερεῖς, ἰδιαιτέρως γιά τόν θρυλικό Γερμανό Καραβαγγέλη, στόν ὁποῖο χρωστᾶμε ἐν πολλοῖς τήν ἐλευθερία τῆς Καστοριᾶς μας, καί οἱ ὁποῖοι ἀναπαύονται ἐδῶ δίπλα μας, στήν αὐλή τοῦ Ἐπισκοπείου. 

Κλείνετε μέ τήν εὐλογία σας ἕνα λαμπρό πενθήμερο, ἐμπνευσμένο ἀπό τόν Οἰκουμενικό καί πολύκλαυστο Ἕλληνα Παῦλο Μελᾶ, ὁ ὁποῖος ἐπίσης εἶναι ἐδῶ δίπλα μας καί ἀνάμεσά μας, μαζί μέ τήν ἀγαπημένη του σύζυγο, ἡ ὁποία μᾶς χάρισε τόν πλοῦτο τῶν ἐπιστολῶν του, πού εἶναι πλοῦτος τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς του. 

Ἕνα πενθήμερο ἐκδηλώσεων, μέ τήν ἱστορική ἡμερίδα μέ θέμα τόν Οἰκουμενικό Ἑλληνισμό, καί μέ τήν κοινωνική ἡμερίδα μέ θέμα Κοινωνική μόνωση καί ψυχική ὑγεία.

Μέ τό Μουσικοθεατρικό Ὁ θάνατος τοῦ παληκαριοῦ, καί τό χορωδιακό πρόγραμμα μέ τίς Μελωδίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Αἰσθανθήκαμε, χωρίς νά ὑπερβάλλουμε, τήν κατάνυξη τῆς παρου­σίας τῶν ἀνθρώπων πού τιμήσαμε καί τήν εὐλογία τῆς παραδόσεώς μας.

Εὐχηθεῖτε, Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, γιά τούς καρπούς τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν, πού πρέπει νά εἶναι ἡ γνώση τῆς ἱστορίας μας, ἡ παράκληση στόν ἀγώνα μας καί ἡ ἔμπνευση γιά τό μέλλον.

Εὐχηθεῖτε γιά τούς συντελέσαντες καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο στήν πραγματοποίησή τους, τούς ὁποίους καί ἐγώ θά εὐχαριστήσω ὀνομαστικά καί δημοσίως τίς ἑπόμενες ἡμέρες.

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, πού διαφυλάσσει ὅλους αὐτούς τούς θησαυρούς καί τούς παραδίδει στίς ἑπόμενες γενιές. Τήν Ἐκκλησία πού λέει τήν ἀλήθεια στούς ἀνθρώπους καί καλλιεργεῖ στά παιδιά καί τούς νέους τίς ὑψηλές ἀρετές καί ἀξίες.

Αὐτά τά παιδιά, πού εἶναι ἐνδεδυμένα τίς τοπικές φορεσιές, μεγαλώνουν στήν σκιά τῶν ἡρώων αὐτῶν, καί εὐχηθεῖτε νά λαμβάνουν μέσα τους καί τό φῶς τῶν ἀρετῶν τους.

Εὐχηθεῖτε, Σεβασμιώτατοι, νά ἔχουμε δύναμη καί ἔμπνευση γιά τήν ἀρτιότερη ὀργάνωση καί μεγαλύτερη καρποφορία τῶν ἑπόμενων Καραβαγγελείων, γιά τά ὁποῖα ἔχουμε πολλές ἰδέες.

Εὐχηθεῖτε, νά πραγματοποιήσουμε καί τό Θεολογικό μας Σεμινάριο, πού θεωρῶ ὅτι θά εἶναι καί ἡ κατ᾽ ἐξοχήν προσφορά στόν λαό, ἀφοῦ ἡ θεολογία εἶναι ἡ ὑπόσταση τῶν πραγμάτων. »

  • Ἐπιμνημόσυνη δέηση στὴν προτομὴ τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Μνημοσύνου, οἱ Μητροπολῖτες καὶ ὅλοι ὅσοι ἐκκλησιάσθηκαν μετέβησαν στὴν αὐλὴ τοῦ ἱεροῦ Ἐπισκοπείου, ὅπου δεσπόζει τὸ ψηφιδωτὸ μνημεῖο τοῦ Μητροπολίτου Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, καὶ φυλλάσονται τὰ ἱερὰ ὀστᾶ του.

Μετὰ τὴν δέηση, ἔγινε ἡ κατάθεση στεφάνων, πρῶτον ἀπὸ τὸν διάδοχό του, Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο καὶ στὴν συνέχεια ἀπὸ τὴν Βουλευτὴ Καστοριᾶς κ. Μαρία Ἀντωνίου,  ἀπὸ τὸν Ἀντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριᾶς κ. Δημήτριο Σαββόπουλο, ἀπὸ τήν ἐκπρόσωπο τοῦ Δήμου Καστοριᾶς Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Ἰωάννα Κύρου, ἀπὸ τὸν Διοικητὴ τοῦ 15ου Συντάγματος Πεζικοῦ Συνταγματάρχη κ. Θωμᾶ Γεωργιάδη, ἀπὸ τὸν Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴ κ. Νικόλαο Ἔξαρχο, ἀπὸ τον Διοικητὴ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Πύραρχος κ. Ἰωάννης Πλατῆ καί ἀπὸ τον Πρόεδρο Απογόνων Μακεδονομάχων κ. Πέτρο Ἀποστολίδη.

Στὴν συνέχεια ἡ μικρὴ Ἑλένη Ἀθανασίου, ἀνέγνωσε ἐκ μέρους ὅλων τῶν παιδιῶν ἕνα ποίημα ἀφιερωμένο στὸν θρυλικὸ Μητροπολίτη.

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ