Live radio
Προφήτης Ἠλίας καί ἄλλες ἑορτές τοῦ Ἰουλίου στήν Μητρόπολη Καστοριᾶς

Στόν Προφήτη Ἠλία Καστοριᾶς

Τήν Πέμπτη 20 Ἰουλίου 2023, ἑορτάσθηκε πανηγυρικά ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Προφήτη Ἠλία, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν Καστοριά, Παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καστοριᾶς, τό ὁποῖο ἔχουν ἀνεγείρει οἱ γουνοποιοί τῆς Καστοριᾶς, ἀφοῦ ὁ Προφήτης Ἠλίας εἶναι ὁ προστάτης Ἅγιός τους.

Τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο, συμπαραστατούμενο ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, π. Μιχαήλ καί π. Χρῆστο, καί ἀπό τόν Διάκονο π. Παντελεήμονα, ἐνῶ στό ἀναλόγιο ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης κ. Γεώργιος Ἀποστολίδης. 

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του ἀναφέρθηκε στήν ὅραση τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν Προφήτη Ἠλία, στήν ἐπαλήθευση τῆς ἐμπειρίας αὐτῆς, στίς προϋποθέσεις της καί στά ἀποτελέσματα τῆς ἐμπειρίας στόν ἄνθρωπο. Καί εἶπε ὅτι ἡ πίστη μας μᾶς καλεῖ νά ἀναζητήσουμε τόν Θεό, νά ἐπιβεβαιώσουμε προσωπικά τήν ὕπαρξή Του, ἀκολουθώντας τήν μέθοδο τῶν Πατέρων μας, καί νά κρίνουμε ἄν ἡ ἐμπειρία μας εἶναι ἀληθινή, ἀπό τά ἀποτελέσματά της στήν ζωή μας. 

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἡ ἀρτοκλασία γιά τά μέλη τῶν Συνδέσμων Γουνοποιῶν καί Γουνεργατῶν πού φέρουν τό ὄνομα τοῦ Προφήτη Ἠλία. 

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στούς γουνοποιούς καί γουνεργάτες νά ἔχουν ἐργασία καί νά χαίρονται δημιουργικά τήν ζωή τους, ἐργαζόμενοι μέ τά χέρια τους τήν τέχνη τους. Εὐχήθηκε ἐπίσης νά κατανοήσουν οἱ ἄνθρωποι τήν ἀξία τῶν οἰκολογικῶν προϊόντων, ὅπως εἶναι ἡ γούνα, σέ ἀντίθεση μέ τά συνθετικά, πού ἐπιβαρύνουν μάλιστα τό περιβάλλον καί τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων. 

DSC_0543

Στόν Ἑσπερινό

Τήν παραμονή προηγήθηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς στόν ἴδιο Ἱερό Ναό, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Καλλινίκου, καί συμμετεῖχαν πολλοί Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του μίλησε γιά τήν κλιματική ἀλλαγή, τήν ὁποία προκάλεσε ὁ ἄνθρωπος, μέ τίς ἀσύνετη καί κατά πλεονεξία ἐφαρμογή τῶν ἐπιστημονικῶν του ἀνακαλύψεων, καί τήν ὁποία προσπαθεῖ καί πάλι μόνος του ὁ ἄνθρωπος νά διορθώσει. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε τό γεγονός ὅτι δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος καί τότε καί τώρα δέν σηκώνει τά μάτια του στόν οὐρανό, στόν Θεό, οὔτε στήν γῆ, στόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά πορεύεται κατά τήν ματαιότητα τῶν λογισμῶν του, μόνος καί ἀλαζόνας. Ὁ σημερινός ἄνθρωπος ἀρνεῖται πεισματικά νά μιλήσει γιά τόν Θεό, ὅπως ἀρνεῖται νά μιλήσει γιά τήν πλεονεξία, τό κέρδος, τήν ἀνταγωνιστικότητα, τό μίσος, πού προκαλοῦν καί τά οἰκολογικά προβλήματα. Μέ τόν τρόπο αὐτό, ὅμως, δέν πρόκειται νά λυθεῖ κανένα οἰκολογικό πρόβλημα, ἀντιθέτως θά προκληθοῦν καί ἄλλα, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος. 

Πλῆθος λαοῦ ἀνῆλθε στόν Προφήτη Ἠλία, παρά τόν καύσωνα πού ἐνέσκυψε καί στήν Καστοριά, εὐτυχῶς ὄχι τόσο δυνατός ὅσο σέ ἄλλα μέρη τῆς Πατρίδος μας.

DSC_0455

 

Στόν Μελᾶ

Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτη Ἠλία, ἀμέσως μετά τήν θεία Λειτουργία στήν Καστοριά, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος ἀνῆλθε καί στό χωριό Μελᾶς, γιά νά εὐλογήσει τό ἑόρτιο γεῦμα πού παραθέτουν οἱ κάτοικοι μετά τήν ἑορτή τοῦ Προφήτη στό ὁμώνυμο Ἐξωκκλήσι καί νά δεῖ καί νά συζητήσει μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ.

Εὐχή γιά τά παιδιά

Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκεῖ παραμονῆς του, οἱ μητέρες τῶν παιδιῶν ζήτησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο νά διαβάσει μιά εὐχή γιά τά παιδιά τους, γιά νά μή ἔχουν φοβίες ἤ ἀϋπνίες. Συγκεντρώθηκαν ὅλα τά παιδιά στόν Ναό καί ὁ Σεβασμιώτατος διάβασε σχετική εὐχή νουθετώντας τά παιδιά καί συμβουλεύοντάς τα. 

image_6487327 (14)

Σέ ἄλλες ἑορτές καί πανηγύρεις

Στό Κάτω Νεστόριο, γιά τά 10 χρόνια τοῦ Afkos­-Grammos

Τήν Κυριακή 9 Ἰουλίου, ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος κ. Καλλίνικος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κάτω Νεστορίου, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν συνταξιοῦχο στρατιωτικό Ἱερέα π. Νήφωνα, ἀπό τόν Ἐφημέριο π. Νικόλαο καί ἀπό τόν Διάκονο π. Παντελεήμονα. 

Ἐκκλησιάσθηκαν οἱ Ἐνορίτες καί πολλοί Ἑλληνοαυστραλοί, καθώς ὁ ὁμογενής κ. Παῦλος Ἄφκος διοργάνωσε ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τά δέκα χρόνια λειτουργίας τοῦ Ξενοδοχείου πού ἀνήγειρε καί λειτουργεῖ στό χωριό του τό Κάτω Νεστόριο.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του ἀναφέρθηκε στήν δύναμη τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, στήν καρδιακή πίστη καί τήν ὁμολογία.

Ἐπίσης ἀναφέρθηκε καί συνεχάρη τόν κ. Παῦλο Ἄφκο γιά τήν πορεία του καί γιά τήν πιστότητα στήν παράδοσή μας. 

Χαιρετισμό καί καλωσόρισμα ἀπηύθυνε καί ὁ π. Νήφων, πού γνωρίζει τήν Ἐπαρχία καί τούς ἀνθρώπους της ἀπό τότε πού ὑπηρετοῦσε ἐδῶ ὡς στρατιωτικός Ἱερέας. 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Σεβασμιώτατος παρευρέθη καί εὐλόγησε τό ἑορταστικό γεῦμα πού παρέθεσε ὁ κ. Ἄφκος σέ ὅλους τούς καλεσμένους του, στήν αὐλή τοῦ Ξενοδοχείου του.

image_6487327 (18)

Ἁγιασμός γιά τούς ποδηλάτες

Μία διαφορετική νότα στό καλοκαιρινό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀπετέλεσε καί ὁ ἁγιασμός τῶν μικρῶν ποδηλατῶν ἀπό τό Ἄργος Ὀρεστικό καί τῶν ὀχημάτων τους. Οἱ νεαροί ποδηλάτες ἔφθασαν στό Ἐπισκοπεῖο μέ τά ποδήλατά τους, μετά ἀπό μιά διαδρομή μέσα στήν Ἐπαρχία Καστοριᾶς. Ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε ἁγιασμό, τούς εὐλόγησε, τούς μίλησε καί τούς προσέφερε ἕνα κέρασμα καί ἕνα κομποσχοίνι, ὄχι μόνον ὡς φυλακτό, ἀλλά καί ὡς ὑπενθύμιση προσευχῆς. 

DSC_0135

Ἁγίας Μαρίνης στό Κρανοχώρι

Τήν Δευτέρα 17 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στό Κρανοχώρι, μέ τόν Ἐφημέριο π. Βασίλειο, καί τούς Ἱερεῖς π. Λάζαρο, π. Βασίλειο καί π. Πέτρο.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τήν ὁμολογιακή φράση τῆς Ἁγίας: «Τῆς Πισιδίας εἶμαι γέννημα καί θρέμμα, Μαρίνα ὀνομάζομαι καί τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπικαλοῦμαι».

Κατά τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος μοίρασε στά παιδιά πού ἦταν παρόντα δῶρα πού εἶχε ἑτοιμάσει ἡ Ἐνορία.

Ἀκολούθησε κέρασμα ἀπό τίς κυρίες τῆς Ἐνορίας, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό καφενεῖο καί οἰκίες Ἐνοριτῶν γιά νά συζητήσει μαζί τους.

DSC_0254

Ἀγρυπνία Ἁγίας Μακρίνης στήν Ἱερά Μονή Μελανθίου

Τήν Τρίτη 18 Ἰουλίου, τήν νύχτα, τελέσθηκε ἱερά ἀγρυπνία στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Μελανθίου, γιά τήν ἑορτή τῆς Ὁσίας Μακρίνας, ἡμέρα πού ἀποτελεῖ ἐπέτειο τῆς ἵδρυσης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 

Ὁ Σεβασμιώτατος, περιστοιχούμενος ἀπό τούς Ἀρχιμ. π. Γρηγόριο καί π. Παῦλο, ἀπό τόν π. Ἠλία Τσουμήτα καί ἀπό τόν Διάκονο π. Παντελεήμονα, χοροστάτησε στόν ἑσπερινό καί τόν ὄρθρο καί τέλεσε τήν θεία Λειτουργία.

Ἀνέγνωσε ὡς ἀνάγνωσμα ἀγρυπνίας τό κείμενο γιά τήν Ὁσία Μακρίνα ἀπό τό βιβλίο «Ἰατρική ἐν Πνεύματι Ἐπιστήμη» τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου.

Στήν ἀγρυπνία συμμετεῖχαν πολλοί πιστοί, κάθε ἡλικίας.

DSC_0284

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ