Live radio
Ὑποδοχή τῆς Βηματάρισσας καί ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων καί Ἑλένης ἐκ Σινώπης   

Τό ἀντίγραφο τῆς Παναγίας Βηματάρισσας στόν Ί.Ν. Άγ. Νικάνορος Καστοριᾶς

Τό Σαββατοκύριακο 28 καί 29 Ὀκτωβρίου 2023, ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικάνορος Καστοριᾶς, ὑποδέχθηκε τό ἱερό ἀντίγραφο τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Βηματάρισσας, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου, τοῦ Ἁγίου Ὅρους.

Ἡ Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, πραγματοποιήθηκε μέ ἀφορμή τήν ἱερά μνήμη τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, τῆς ὁποίας ὑπάρχει Ἱερό Παρεκκλήσιο, κάτωθεν  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τήν ὁποία εὐλαβοῦνται οἱ ἐνορίτες.

Τό Σάββατο τό ἀπόγευμα, ἐγινε ἡ ὑποδοχή, στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Καλλίνικο καί πολλούς ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καί ἐν συνέχειᾳ τελέσθηκε δέηση καί ὁ Ἑσπερινός μετ’ἀρτοκλασίας.

Τήν ἑπόμενη ἡμέρα, τελέσθηκε ὁ ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία, ἀπό τόν Σέβ. Μητροπολίτη μας κ. Καλλίνικο. Τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν οἱ δυό ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας καί ὁ διάκονος τῆς Ι. Μητροπόλεως.

Στόν λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος, μίλησε γιά τήν σιωπή τῆς Θεοτόκου, μέ βάση ἕνα κήρυγμα τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Ἐπισκόπου Ἐδέσσης.

Στό τέλος τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπαίνεσε τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας καί τούς ἱερεῖς  π. Ἐλευθέριο Συτιλίδη καί π. Βασίλειο Μπογιατζή γιά τήν διοργάνωση τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων.

Ἐξαιρέτως εὐχαρίστησε τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου Γέροντα Νικόλαο καί τούς δυό μοναχούς συνοδούς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος, π. Ταράσιο καί π. Σωκράτη οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν καταγωγή τους ἀπό τήν Καστοριά.

Ἑορτή Ἁγίων Ἀναργύρων

Τήν Τρίτη 30 Ὀκτωβρίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος, χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στό ἐορτάζον Ναΰδριο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Γυμνασίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τό παλαιοδιαθηκικό ἀνάγνωσμα τῆς ἑορτῆς ἀπό τήν Σοφία Σειράχ, πού μιλοῦσε γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων ἀπό κάθε ἕναν πού θά ἑτοιμασθεῖ νά ἀφιερωθεῖ στόν Θεό. Ἀφιέρωση εἶναι καί ἡ Ἱερωσύνη, καί ὁ μοναχισμός, καί ἡ Ἱεραποστολή, καί ὁ γάμος, καί αὐτή ἡ βάπτισή μας, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος.

Τήν ἑπόμενη ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στήν ἰστορική Ιερα Μονή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Μελισσοτόπου Καστοριᾶς, όπου τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία. Τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Εὐλόγιος Παπαδημητρίου, οἱ Ἀρχιμανδρίτες π. Νικηφόρος Καλλίνικος και π. Πορφύριος Καράτζιος, ὁ ἱερομόναχος π. Σεραφείμ Στογιάννος, οι ἱερεῖς π. Γεώργιος Καράτζιος και π. Χαράλαμπος Μαστορίδης καί ὁ διάκονος π. Παντελεήμων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ἀγάπη, ὡς καρπό τῆς ἄσκησης καί τῆς ἀπάθειας, καί εἶπε ὅτι ἡ πρόοδος τοῦ ἀνθρώπου κάθε ἐποχῆς κρίνεται ἀπό τήν πρόοδό του στήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη καί ὄχι ἀπό τίς τεχνολογικές ἀνακαλύψεις του. Αὐτό ἀποδεικνύουν καί οἱ κάθε εἴδους πόλεμοι τῆς ἐποχῆς μας.

Στό τέλος τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Ἡγούμενο π. Εὐλόγιο καί ὅλους τους συνεργάτες του γιά τήν διοργάνωση τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως ἀλλά καί ὅλους τους προσκυνητές οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τό προαύλιο, ὥστε νά συμμετάσχουν στήν Θεία Λειτουργία καί νά προσκυνήσουν τήν ἱερά εἰκόνα καί τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ.

Ἑορτή τῆς Ἁγίας Ἑλένης ἐκ Σινώπης

Τήν Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στό χωριό Κορομηλιά Καστοριᾶς.

Ἡ Ἐνορία ἑορτάζει ἰδιαίτερα τήν ἁγία Παρθενομάρτυρα Ἑλένη, κατέχοντας ἕνα ἀπότμημα τῶν ἱερῶν λειψάνων της. Ἐπίσης ἑορτάζει τόν ἅγιο Δαβίδ βασιλέα Τραπεζοῦντος καί τήν συνοδεία του.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του εἶπε, ὅτι ἡ ἁγία Νεομάρτυς Ἑλένης τῆς Σινώπης, ὅπως καί οἱ ἅγιοι βασιλεῖς καί βασιλόπαιδες τῆς Τραπεζοῦντος Δαβίδ, Ἀλέξιος, Γεώργιος, Βασίλειος καί Ἐμμανουήλ, ἀγωνίσθηκαν καί διατήρησαν τήν ψυχική καί τήν σωματική παρθενία καί τήν πίστη τους. Οἱ ἐποχές παραμένουν οἱ ἴδιες στό βάθος τους, καί καλούμαστε οἱ Χριστιανοί νά διατηροῦμε τήν ψυχική παρθενία, τήν σωματική παρθενία ἤ τήν σωφροσύνη καί τήν πίστη μας, μέσα σέ πολλές πιέσεις καί ἐκβιασμούς. Μέ τόν τρόπο αὐτό θά μοιάζουμε ὡς ἀδέλφια μέ τούς μάρτυρες.

 

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ