Live radio
Δάκρυον συμπαθείας..

Διαβάστε τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, που πραγματοποίησε στην Εξόδιο Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Γρεβενών κυρού Σεργίου, ως Εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και Τοποτηρητής της χηρευούσης Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών :

«Πού το ασφαλές των ψυχών ημών πηδάλιον;
Πού η αμετάθετος της γνώμη ς άγκυρα;
Πού ο καλός κυβερνήτης, ο προς τον άνω σκοπόν διευθύνων το σκάφος;»
Χρήσατε ημίν, αδελφοί, χρήσατε το εκ συμπαθείας δάκρυον».

Τούς λόγους αυτούς του μεγάλου θεολόγου της Εκκλησίας μας Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης, ερανισμένους από τον Επιτάφιο Λόγο του εις τον Άγιον Μελέτιον Επίσκοπον Αντιοχείας, δανείζομαι την ώρα αυτή,
Μακαριώτατε πάτερ και δέσποτα,
Σεβασμία των Αγίων Ιεραρχών χορεία,
Εντιμώτατοι Άρχοντες της Πολιτείας, του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας,
Εκπρόσωποι των Δικαστικών, Πανεπιστημιακών και λοιπών Αρχών,
Αδελφοί μου συμπρεσβύτεροι και συνδιάκονοι,
Πενθηφόρε λαέ του Θεού,

προκειμένου, ως εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, αλλά και Τοποτηρητής της χηρευσάσης «μυριοφόρου ολκάδος», να αποτήσω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στον εν Κυρίω κοιμηθέντα Μητροπολίτη Γρεβενών κυρό Σέργιο.

Επιτρέψτε μου, Μακαριώτατε, αφού προηγουμένως εκφράσω στο σεπτό πρόσωπό Σας, καθώς και στα πρόσωπα των Σεβασμιωτάτων αγίων Αρχιερέων, τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη των τοπικών αρχόντων, του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς λαού για την εδώ παρουσία Σας και την συμμετοχή Σας στην Εξόδιο Ακολουθία του μακαριστού Μητρο-πολίτου Γρεβενών κυρού Σεργίου, να μεταφέρω «δάκρυον συμπαθείας» εκ μέρους της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου προς το απορφανισθέν ποίμνιο, αλλά και τις εγκάρδιες ευχές και προσευχές του για την εν Κυρίω ανάπαυση του μακαριστού Ιεράρχου εν χώρα ζώντων και σκηναίς Δικαίων.

Δάκρυον συμπαθείας,
από την κλεινή καθέδρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου,
από τον πρώτο θρόνο, τον περιβεβλημμένο με την λαμπρότητα και το κύρος της Αγίων Οικουμενικών Συνόδων,
από την Εκκλησία των του Χριστού πενήτων,
προς την παροικούσα εν Γρεβενοίς Εκκλησία διά την μετάθεσιν εκ του επιγείου Θυσιαστηρίου προς το επουράνιον του Επισκόπου αυτής, ο οποίος επί 38 συναπτά έτη εποίμανε το ποίμνιο αυτής μη αναγκαστώς αλλ΄ εκουσίως, μηδέ αισχροκερδώς αλλά προθύμως («επισκοπών μη αναγκαστώς αλλ΄ εκουσίως, μηδέ αισχροκερδώς αλλά προθύμως, μηδ΄ ως κατακυριεύων των κλήρων αλλά τύπος γενόμενος του ποιμνίου» πρβλ. Α΄ Πετρ. 5,2-3.).

Με την εγνωσμένη αγάπη του προς πάντας, την ακακία της καρδίας του, την σύνεση και την διάκριση, τους καθοδηγούσε εις νομάς σωτηρίους νουθετών, διδάσκων, στηρίζων, επιδιώκων δε δικαιοσύνην, πίστιν, αγάπην, ειρήνην μετά των επικαλουμένων τον Κύριον εκ καθαράς καρδίας (Β΄ Τιμ. 3,32).

Δάκρυον συμπαθείας για τον μακαριστό Γρεβενών Σέργιο, που υπήρξε υπόδειγμα σεμνότητος, παράδειγμα ανιδιοτελείας, ψυχικής μεγαλωσύνης και πνευματικής ευτολμίας.

Είχε πάντοτε προ οφθαλμών του ότι ως Επίσκοπος της Εκκλησίας όφειλε να διδάσκει όχι μόνο διά του λόγου, αλλά κυρίως διά του ζωντανού παραδείγματος, και με την ζωή του «όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα» κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου (Φιλ. 4,8).

Δάκρυον συμπαθείας από την σεπτή κορυφή της Εκκλησίας, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος πρόσφατα επισκέ-φθηκε τα Γρεβενά και προέστη των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Εθνομάρτυρα Αιμιλιανό Λαζαρίδη Μητροπολίτη Γρεβενών.

Δάκρυον συμπαθείας προς τον ευαγή Ιερό Κλήρο και τον χριστώνυμο λαό του Θεού για τον Επίσκοπο εκείνον, που ετίμησε την Εκκλησία και εδόξασε το όνομα του Θεού με την ιεροπρεπή πολιτεία του. 

Εκοπίασε για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εργάσθηκε ως πιστός και φρόνιμος οικονόμος στον Αμπελώνα του Κυρίου. Αύξησε τα τάλαντα, τα οποία του χάρισε ο Θεός.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητός του και του ακεραίου της πολιτείας του ήταν η συνέπεια και η αφοσίωση προς την Αγία μας Εκκλησία, την αλήθεια και τον παράγοντα άνθρωπο. Πάντα τα ανωτέρω θα αποτελούν πρέσβεις ικανούς ενώπιον του Θρόνου της Θείας Μεγαλωσύνης.

Πρέσβεις ικανούς, ακόμη, θα έχει τον Όσιο Νικάνωρα τον Θαυμα-τουργό, του οποίου την κατεστραμμένη υπό καταστροφικού σεισμού Ιερά Μονή εκ βάθρων ανήγειρε, καθώς και τους τοπικούς Αγίους Νεομαρτύρες Γεώργιο τον εν Ιωαννίνοις αθλήσαντα και Δημήτριο τον εκ Σαμαρίνης.

Θα έχει πρέσβεις ικανούς τας προσευχάς των Κληρικών που εισήγαγε στην Ιερωσύνη και την ευγνωμοσύνη των Χριστιανών της επαρχίας αυτής.

Θα έχει εισηγητή ενώπιον του Δικαιοκρίτου Κυρίου αυτήν την πατρώαν ευσέβεια της μητέρας του, όπως έλεγε, με την οποία έζησε και στην οποία έμεινε πιστός «άχρι θανάτου».

Ο μακαριστός Ιεράρχης Σέργιος απέθετο πλέον, για να χρησιμοποιήσω πάλι τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης, τους δερματίνους χιτώνας. Πορεύεται προς τον Θρόνο του Αγίου Θεού ενδεδυμένος «φορέματα υφασμένα για τον ίδιο του τον εαυτό από τον ίδιο με την καθαρότητα του βίου του. Εγκατέλειψε την Αίγυπτο – τον ιλυώδη βίο. Πέρασε ουχί την Ερυθρά εκείνην, αλλά την μέλαινα ταύτην και ζοφώδη του βίου θάλασσαν της παρούσης ζωής. Εισήλθε στη γη της Επαγγελίας και συνομιλεί πνευματι-κα μαζί με τον Θεό. Έλυσε το υπόδημα της ψυχής του για να περπατήσει με καθαρό βηματισμό της διανοίας την αγία γη, όπου βλέπεται ο Θεός».

Να μας θυμάσαι, Γέροντα στο Ουράνιο Θυσιαστήριο.
Να μας θυμάσαι και να προσεύχεσαι για όλους.
Να θυμάσαι και να προσεύχεσαι για τα ηρωικά και μαρτυρικά Γρεβενά, τα οποία με πιστότητα και συνέπεια υπηρέτησες.
Να προσεύχεσαι, Γέροντα, για την ελληνικότατη και αιματοβαμ-μένη Μακεδονία μας, την οποία πάλι με συνέπεια υπηρέτησες.

Καλή Ανάσταση, Γέροντα!
Καλή αντάμωση στη Βασιλεία των Ουρανών!

Τού μακαριστού και αοιδίμου Ποιμενάρχου Σεργίου, αιωνία η μνήμη. Αμήν.