Live radio
“Θηρίου χαλεπώτερος τοιούτος εστίν”

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ..)

Ας μη διατηρήση λοιπόν κανείς την μορφήν θηρίου. Διότι, πως είναι δυνατόν ο άνθρωπος, όταν γίνη θηρίον, να διαβή την πύλην του ουρανού, αφού δεν έχει το δικαίωμα ο δούλος να εισέλθει εις το σπίτι του Κυρίου του;

Αλλά διατί ομιλώ περί θηρίου; Αυτός ο άνθρωπος είναι χειρότερος από θηρίον. Διότι εκείνα, αν και είναι εκ φύσεως άγρια, εξημερώνονται πολλές φορές, αν τα εκπαιδεύση καλώς ο άνθρωπος. Τι θα απολογηθής όμως εσύ, ο οποίος μετέβαλες την θηριώδη φύσιν των εις ημερότητα παρά την φύσιν των, και την ιδικήν σου φυσικήν ημερότητα εις αφύσικην θηριωδίαν; Ο οποίος ανέδειξες ήμερον το εκ φύσεως άγριον, παρά την φύσιν δε άγριον τον εαυτόν σου, τον εκ φύσεως ήμερον; Ο οποίος δαμάζεις τον λέοντα και τον κάμνεις υποχείριόν σου και κάμνεις τον ψυχικόν σου κόσμον αγριώτερον από του λέοντος;

Αν και εις την περίπτωσιν του θηρίου υπάρχουν δύο εμπόδια. Και λογικήν δεν έχει και είναι ασυγκράτητον. Εσύ όμως, με την περίσσειαν της λογικής, που ο Θεός σου έδωσε, νικάς ακόμη και την φύσιν. Αφού λοιπόν νικάς ακόμη και την φύσιν των θηρίων, πως, όταν πρόκειται διά τον εαυτόν σου, γίνεσαι προδότης όχι μόνον της φύσεώς σου, αλλά και του ψυχικού σου κάλλους;

Αν σε προέτρεπα να σωφρονίσης άλλον άνθρωπον, θα είχα την γνώμην ότι και εις την περίπτωσιν αυτήν δεν σου ανέθετα κάτι αδύνατον. Θα είχες όμως το δικαίωμα να επικαλεσθής το επιχείρημα ότι δεν εξουσιάζεις εσύ την νοοτροπίαν του άλλου και ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από σε. Τώρα όμως σε προτρέπω να δαμάσης το ιδικόν σου θηρίον και εκείνο, το οποίον έχεις υπό την εξουσίαν σου.